Gerelateerd nieuws

Subsidieregeling ontwikkelkosten wind- en zonneparken verlengd

Wilt u een zonnepark of windpark ontwikkelen en hiermee hernieuwbare energie opwekken? Dan kunt u maximaal € 400.000 subsidie ontvangen als u voldoet aan de voorwaarden. Er is totaal ruim € 1 miljoen beschikbaar. We verdelen de subsidie op volgorde van binnenkomst.

Voorwaarden

De aangepaste regeling start op 15 februari 2022. De subsidie krijgt u in de vorm van een geldlening. Deze betaalt u terug als het project wordt uitgevoerd. Een nieuwe voorwaarde is dat het bevoegd gezag (provincie of gemeente) meewerkt aan het project. Overige voorwaarden en mogelijkheid voor aanvragen vindt u op de subsidiepaginaDeze link opent een andere website. 

Succesvolle subsidieregeling

We schakelen over naar duurzame energie van wind en zon. Dat is belangrijk om de klimaatdoelenDeze link opent een andere website te halen. We stimuleren de ontwikkeling van wind- en zonneparken met deze regeling. De ontwikkelfase van een wind- of zonnepark heeft financiële risico’s voor energiecoöperaties en bedrijven. Om deze risico’s te verkleinen bieden we sinds 2017 hiervoor een subsidieregeling aan. Inmiddels hebben ontwikkelaars voor 15 projecten subsidie ontvangen. 4 projecten zijn klaar. De lening is terugbetaald. Ook bij de andere 9 projecten lijkt het erop dat deze succesvol worden uitgevoerd.   

Bevoegd gezag wil meewerken

Provincie of gemeente moet aangeven dat ze mee wil werken aan het project. Met deze voorwaarde brengen we de regeling in lijn met de 6 Gelderse Regionale Energiestrategieën (RES’sen) en de provinciale windladder. Overigens hoeft een bevoegd gezag nog niet helemaal de besluitvormingsprocedure te hebben doorlopen. Zij hoeft alleen aan te geven mee te willen werken aan het project. Voor windparken van meer dan 5 megawat ligt het bevoegd gezag bij de provincie. Onze voorkeur is dat het bevoegd gezag altijd bij de gemeente komt te liggen.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven