Gerelateerd nieuws

Subsidie ‘Zonnig Zuid-Holland’ nu ook voor zonnepanelen op waterbassins en parkeerterreinen

De subsidieregeling ‘Zonnig Zuid-Holland’ is uitgebreid. Naast subsidie voor zonnepanelen op grote daken is er nu ook subsidie voor zonnepanelen op waterbassins en parkeergarages. Tot eind 2023 is €3,5 miljoen beschikbaar voor de subsidieregeling.

Berend Potjer, gedeputeerde energie: “Het bestrijden van de klimaatcrisis is een urgente opgave. Daarom zetten wij vol in op energiebesparing en opwekking van zonnestroom. Door de schaarse ruimte in Zuid-Holland moeten wij daar creatief mee omgaan, de ruimte dubbel gebruiken. Dat kunnen we doen door bijvoorbeeld zonnepanelen niet alleen op daken te plaatsen, maar ook op waterbassins bij de kassen en op parkeerterreinen. Door de stroom vlakbij de gebruiker op te wekken kan bovendien de koelkast aanblijven, de kas verlicht worden, de auto worden opgeladen en het elektriciteitsnetwerk worden ontzien. Wie weinig ruimte heeft, moet slim zijn!”

Voorwaarden
De subsidieregeling ‘Zonnig Zuid-Holland’ loopt tot eind 2023 en is bedoeld voor zonnepanelen in combinatie met een nieuw te bouwen constructie op een parkeerterrein of waterbassin. Ook kan de subsidie gebruikt worden voor het versterken van daken om er zonnepanelen op te plaatsen, voor asbestverwijdering, de aanschaf van lichtgewicht zonnepanelen voor grote daken en het beschikbaar stellen van daken aan energiecoöperaties.

Aanvalsplan zon
De subsidieregeling Zonnig Zuid-Holland is onderdeel van het aanvalsplan zon, waarmee de provincie kansen en knelpunten voor zonne-energie oppakt en aanpakt. Veel partijen maakten al gebruik van de steun van de provincie. Ze hebben hun dak laten versterken voor zonnepanelen of hun dak beschikbaar gesteld aan een energiecoöperatie: van bakkerijen tot sportclubs en scholen.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven