Gerelateerd nieuws

Stimuleringsprogramma Wkb proefprojecten

Op 1 juli 2023 treedt de Wet kwaliteitsborging (Wkb) in werking. Om goed voorbereid aan de start te staan kunt u (opdrachtgever, gemeente, aannemer of kwaliteitsborger) nu al ervaren hoe het is om te bouwen onder kwaliteitsborging via deelname aan een proefproject. Via dit formulier kunt u een bijdrage aanvragen in de (meer)kosten die bouwen onder de Wkb met zich meebrengt.

Welke projecten komen voor een financiële bijdrage in aanmerking?
De bijdrage kan worden aangevraagd voor projecten die aan de volgende eisen voldoen:

  • De bouw- of verbouwactiviteit moet vallen binnen gevolgklasse 1
  • De gemeente, de aannemer en de kwaliteitsborger zijn bij het project betrokken (bij voorkeur ook de opdrachtgever)
  • Iedere deelnemer voert de werkzaamheden uit alsof de Wkb al is ingevoerd
  • De kwaliteitsborger moet zijn opgenomen in het landelijke register van kwaliteitsborgers, aangevuld met de kwaliteitsborgers die eerder voor proefprojecten zijn toegelaten.
  • Het project start voor inwerkingtreding van de Wkb en is binnen 3 jaar afgerond

In aanvulling hierop gelden enkele andere regels waaraan deelnemers moeten voldoen, zoals deelname aan evaluaties. Alle spelregels zijn te vinden in het document Spelregels STIPP. Met het aanvragen van de bijdrage verklaren deelnemers zich akkoord met de spelregels.

Voor wie is de financiële bijdrage bedoeld en wie kan een bijdrage aanvragen

Uitgangspunt is dat de opdrachtgever niet met extra kosten geconfronteerd wordt. De bijdrage is dan ook bedoeld voor de kosten van de inhuur van een kwaliteitsborger (maximaal €5.000) en de extra kosten van de aannemer (€1.000). Alle overige (leer)kosten worden door de deelnemers zelf gedragen.

Ieder van de deelnemers kan, mede namens de overige deelnemers, de bijdrage aanvragen. Bij de aanvraag moet de offerte van de kwaliteitsborger en een de-minimisverklaring worden gevoegd. We gaan er van uit dat degene die de bijdrage ontvangt dit met de andere deelnemers verrekend.

Meer informatie?

Voor deelnemers zijn over verschillende onderwerpen factsheets beschikbaar. Tevens is een korte brochure beschikbaar voor opdrachtgevers. Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met het Aanjaagteam STIPP via het contactformulier.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven