Stikstofdossier

Gerelateerd nieuws

Stikstofdossier: Positiebepaling BMWT

De afgelopen weken konden we er niet omheen. Het stikstofdossier staat weer volop in de belangstelling. En de gemoederen raakten hier en daar weer behoorlijk verhit. Dat is begrijpelijk, want het gaat om ingrijpende beslissingen voor de bedrijfsvoering van (boeren)bedrijven en de mogelijkheid tot bouwen en ondernemen in ons land. Deze problematiek raakt veel klanten van BMWT-bedrijven. Daarom is het belangrijk dat BMWT bepaalt waar ze staat in deze discussie. Hierover is uitgebreid gesproken in de bestuursvergadering.

BMWT is van mening dat Nederland voor een zeer grote opgave staat als het gaat om verduurzaming. Dit betreft het energie- en klimaatvraagstuk in brede zin en meer specifiek de het problematische stikstofdossier. Het oplossen van deze vraagstukken vraagt een ingrijpende transitie van de Nederlandse samenleving en in het bijzonder het Nederlandse bedrijfsleven. Voor een aantal sectoren wordt dit verscherpt, omdat deze bedrijven zeer fors worden geraakt door veel maatregelen. BMWT vraagt aandacht en creativiteit van de overheid om de transitie van deze bedrijven zo goed mogelijk te laten verlopen. Hiermee heeft aandacht voor het verzachten van de impact de voorkeur boven het tornen aan de doelstellingen.

BMWT en het stikstofdossier

Met onze duurzaamheidsagenda wil BMWT een bijdrage leveren aan het verlagen van de emissie van werkmaterieel om de negatieve milieu-impact van het gebruik verder te beperken. Het geschetste pad van de duurzaamheidsagenda is nog steeds haalbaar en wellicht is er over enkele jaren zelfs een versnelling mogelijk op het gebied van introductie van low- en zero-emissie werkmaterieel.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven