Gerelateerd nieuws

Start bouw van maar liefst 770 woningen in Cartesius Utrecht

Marja Appelman (Directeur Woningbouw van het Ministerie van BZK) en Susanne Schilderman (Wethouder bij Gemeente Utrecht) hebben samen met het Cartesius ontwikkelconsortium bestaande uit Ballast Nedam Development en MRP de start van de bouw van de tweede fase van Cartesius Utrecht symbolisch ingeluid. In deze fase van de gebiedsontwikkeling komen in totaal 770 nieuwe woningen. Waaronder sociale huurappartementen van woningcorporatie Portaal en de unieke appartementen boven het monumentale CAB van CBRE Investment Management. Het CAB zelf wordt ontwikkeld tot de “Huiskamer van de Wijk” met een supermarkt, horeca, het CAB Lab voor onderzoek en experiment en andere voorzieningen.

Werkbezoek Directeur Woningbouw Ministerie van BZK

Voorafgaand aan het symbolische start bouw moment bracht Marja Appelman van het Ministerie van BZK een werkbezoek aan Cartesius in Utrecht. De gebiedsontwikkelaars Ballast Nedam Development en MRP leidden de directeur rond samen met Wethouder Schilderman. De directeur ging daarnaast in gesprek met verschillende stakeholders in het gebied waaronder middenhuur-bewoners, NS Stations, vastgoedinvesteerders CBRE Investment Management en Achmea Real Estate en Woningcorporatie Portaal. 

Ook bracht ze een bezoek aan de unieke Cartesius Craamkamer, de plek waar bomen en groen tijdelijk worden opgeslagen om later in het gebied (terug)geplaats te worden. De Craamkamer is in bedrijf voor, tijdens en na de bouw om zoveel mogelijk volwassen groen te behouden en uiteindelijk te kunnen herplaatsen. Cartesius Utrecht krijgt haar eigen Cartesius Park. Een groene oase midden in de wijk die aansluit op een Groene Lus rondom Cartesius. Deze lus zal ook andere delen van de stad verbinden aan deze nieuwe stadswijk. Minimaal 30% van de wijk wordt groen ingericht om de klimaatadaptatie en biodiversiteit van het gebied te bevorderen. Eijkelboom vertelde meer over dit onderwerp tijdens het bezoek.

Circa 3000 duurzame woningen direct naast Station Zuilen

In Cartesius komen uiteindelijk ruim 3.000 woningen op een uitstekend bereikbare binnenstedelijke locatie. Momenteel is er een nijpend tekort aan woningen in Nederland, deze woningen brengen daarmee een verlichting. De realisatie van de tweede fase (770 woningen) wordt gekenmerkt door een groot aantal verschillende woningtypes en segmenten van sociaal tot aan vrije sector huur- en koopwoningen. In het totale plan is ruimte gemaakt voor veel variëteit en daarmee een groot bereik aan diverse doelgroepen waardoor er een inclusieve samenleving ontstaat. Ook is erop gelet dat de stadswijk straks een goede mix aan verschillende woonbehoeftes waardoor iedereen in elke levensfase een geschikte woning kan vinden en binnen de wijk een wooncarrière kan maken. Fase twee tot en met vijf, met ruim 2.500 woningen, wordt ontwikkeld door Ballast Nedam Development en MRP.

De woningen in Cartesius hebben een beperkt energieverbruik. De energie voor warm tapwater en verwarming wordt opgewekt door een collectieve bodemenergiebron en zijn voorzien van zonnepanelen. De stadswijk is autoluw, kent een lage parkeernorm en duurzame mobiliteit is vanzelfsprekend. Iedere nieuwe bewoner krijgt een gratis kennismakingsabonnement voor deelmobiliteit. Er komen ruime en comfortabele fietsenstallingen en goede fiets- en wandelpaden. Dankzij de nieuwe fietstunnel onder het spoor zijn bewoners in Cartesius na oplevering snel in de historische binnenstad. Bewoners van Cartesius krijgen ook een lidmaatschap van de Cartesius gebiedsvereniging voor allerlei (gezamenlijke) activiteiten.

Een toonaangevende samenwerking in de gebiedsontwikkeling

Cartesius Utrecht wordt ontwikkeld door MRP en Ballast Nedam Development in samenwerking met de Gemeente Utrecht en NS Stations. Het stedenbouwkundige plan en landschapsarchitectuur is van Mecanoo, de verschillende deelgebieden zijn onder architectuur van Mecanoo, Paul de Ruiter Architecten en Eva Architecten. De bouw wordt gerealiseerd door zowel Ballast Nedam West en Heddes Bouw & Ontwikkeling. Ieder deelgebied heeft een binnentuin die verbonden is met het Cartesius Park met mooie wandelpaden en zitelementen om elkaar te ontmoeten. De binnentuin is een biotoop die in samenwerking met de stadsecoloog en Mecanoo voor de landschapsarchitectuur is ontworpen. Inheemse planten zijn zorgvuldig uitgekozen om privacy te bieden aan bewoners en ontspanning voor passanten. De groene gevels zijn gemeenschappelijk eigendom om te zorgen dat alles goed in stand gehouden wordt.

Het nieuwe CAB, ontworpen door Mecanoo, wordt de blikvanger en identiteitsdrager van Cartesius in Utrecht met functies gericht op gezonde voeding, gemeenschap, beweging, zingeving & ontspanning. Het CAB beoogt de omgeving te activeren zodat het een aantrekkelijke ontmoetingsplek wordt voor bewoners en bezoekers. Het CAB wordt dan ook de ‘Huiskamer van de Wijk’ genoemd. De monumentale onderbouw in combinatie met het hypermoderne appartementengebouw dat daarboven verreist, beoogd een internationaal toonaangevend samenspel te worden.

Cartesius Gezond Stedelijk Leven

In en rond Cartesius kunnen mensen harmonieus leven met elkaar, de stad en de natuur. Cartesius, geïnspireerd door de wetenschappelijke theorie van de Blue Zones, wordt een levendige, duurzame en groene stadswijk. Een plek om op te laden. Blue Zones zijn gebieden op de wereld waar mensen langer gezond en gelukkig leven. Tijdens het werkbezoek werd het ‘Convenant Bouwen aan een Gezonde Wijk’ ondertekend door het Cartesius consortium, bestaande uit gebiedsontwikkelaars Ballast Nedam Development en MRP en Gemeente Utrecht, NS Stations, UMC Utrecht, Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht, Woningcorporatie Portaal, Achmea Real Estate en CBRE Investment Management.

Dit convenant gaat monitoren in hoeverre de interventies in de leefomgeving bij Cartesius Utrecht impact heeft op fysieke en mentale gezondheid van de bewoners. Op een later moment kan dit monitoringsprogramma worden opgeschaald naar andere gebiedsontwikkelingen in Nederland. De World Health Organization (WHO) heeft, tijdens de handelsmissie van de Economic Board Utrecht (EBU) in Kopenhagen, toegezegd Cartesius Utrecht op te nemen als project in het programma ‘Health in the Well-Being Economy’ als onderdeel van ‘WHO Healthy Cities’. Deze ontwikkeling past volledig binnen de regiopositionering Utrecht Heart of Health. Utrecht heeft de ambitie om als regio zoveel mogelijk bij te dragen aan een gezonde wereld.

www.Cartesius-Utrecht.nl

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven