Gerelateerd nieuws

Specials 2023 Infra Relatiedagen

Infra Relatiedagen is een driedaags event voor de infrasector in Noordoost Nederland. Het event heeft zich ontwikkeld tot het kloppend hart van de infra-community. Vijftienduizend professionals maken kennis met de nieuwste trends en ontwikkelingen, netwerken en ontmoeten elkaar in een ongedwongen setting. Voor exposanten is het een unieke gelegenheid hun relaties te ontmoeten, businessbanden te verstevigen en te weten welke projecten de komende jaren de agenda zullen bepalen. 

Infra Relatiedagen groeit. Zo zelfs dat buitenterreinen aan het expositieveld worden toegevoegd. Dit terrein wordt een verlengstuk van het vorig jaar gelanceerde Materieelpark van de Toekomst. Exposanten van dit park kunnen hun materiaal buiten demonstreren. Inmiddels is driekwart van de beschikbare expositieruimte verhuurd aan exposanten. Daarnaast werkt de organisatie aan nieuwe activiteiten die de beurs extra interessant moeten maken voor groepen als jonge machinisten en overheden.

Materieelpark van Heden en Toekomst wordt groter

Het Materieelpark van Heden en Toekomst biedt bezoekers een prachtig overzicht van de nieuwste ontwikkelingen op materieel gebied. Het park werd vorig jaar gelanceerd. Met zoveel succes dat we gaan uitbreiden naar buiten. Het buitenterrein staat in het teken van Heden & Toekomst. Onder het kopje Heden focussen we op diesel-materieel. Van graafmachines, dumpers tot shovels en kiepwagens. Ook op dit vlak zijn er genoeg innovaties te melden. Het deel Toekomst focust op emissieloosmaterieel. Van elektrische veegmachines tot acculaadwagens. Uiteraard worden hier ook de nieuwste hybride varianten getoond. In dit deel van het park is ook ruimte voor waterstoftoepassingen. We bieden exposanten op het Materieelpark de gelegenheid hun materieel op het terrein naast het complex te demonstreren. 

Bezoek is een must voor alle professionals die willen weten wat de laatste trends zijn. Wordt het waterstof, geëlektrificeerd, hybride of toch diesel, omdat die laatste brandstof zich steeds meer ontwikkelt tot een schone energiebron? De exposanten van het Materieelpark van Heden en Toekomst laten zien met welk materieel het werk straks gedaan kan worden. Gezien het hi tech karakter zal het park zeker de jonge machinist aanspreken. 

Het Materieelpark van Heden en Toekomst is één van de eyecatchers van Infra Relatiedagen 2023. 

Route Renovatie Civiele Kunstwerken & Smart City

Nederland is toonaangevend met grote publieke werken als dijken, aquaducten en bruggen. In de vorige eeuw gebouwd, zijn veel civiele kunstwerken aan onderhoud toe. De Afsluitdijk is daarvan het beste voorbeeld. Een route over de beurs verbindt exposanten die een rol spelen of hebben gespeeld bij de uitvoering van deze megaprojecten. Onderdeel van de route zijn ook aanbieders van Smart City toepassingen die bij renovatie een steeds grotere rol gaan spelen. IT en sensoring zullen in toenemende mate verantwoordelijk zijn voor het verduurzamen van civiele kunstwerken. Bovendien speelt big data een rol bij beheersing van de exploitatiekosten en de kwaliteit van onderhoud. 

De Route Renovatie Civiele Kunstwerken & Smart City is één grote foto-expositie die referentieprojecten tot leven brengt.

Openbare Verlichtingstraat

Op Infra Relatiedagen 2022 heeft de markt zelf gevraagd om extra aandacht op de beursvloer voor openbare verlichting. Daarom op de 2023-editie een straat met aanbieders van openbare verlichting. Extra interessant omdat CO2-reductie en duurzaamheid steeds belangrijker worden. Daarnaast presenteren de exposanten gezamenlijk de nieuwste inzichten, innovaties en trends.

Matchmaking in het Overheidspark

Gemeenten en provincies presenteren hun aanbesteding in eigen stands in het park. Ze zien Infra Relatiedagen als een snelle manier om in contact te komen met uitvoerders. De eerste contacten moeten het aanbestedingstraject versoepelen. Voor aannemers is dit een goede manier om snel te zien waar marktkansen liggen. 

Daarnaast wil het Overheidspark samen met stakeholders het initiatief nemen het aanbestedingstraject te versimpelen. Onduidelijkheden in het bestek en het offertetraject leiden te vaak tot extraorbitante kostenoverschrijdingen en uitlopende planningen, met stijgende publieke kosten tot gevolg. Een toegespitst content programma met ronde tafelsessie waaraan belangrijkste stakeholders deelnemen moet de eerste aanzet geven tot vereenvoudiging van het aanbestedingsproces.

College Tour

Met bussen kwamen ze vanuit het hele land naar Infra Relatiedagen: HBO en MBO studenten die later emplooi denken te vinden in de Infrasector. Het was voor deze groep een mooie gelegenheid om kennis te maken met de praktijk. Als Infra Relatiedagen willen we hiermee een bijdrage leveren aan het nijpende personeelsprobleem. Ook dit jaar ontvangen we – onder strikte regels – de eerste dag de professionals van de toekomst.

 

 

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven