Gerelateerd nieuws

Speciale aandacht op de beursvloer van Infra Relatiedagen voor overheden

Overheidspark

Lambert van Gameren: “We zien een interessante kloof die we op Infra Relatiedagen willen dichten. Provincies, waterschappen en overheden gaan graag met aannemers in gesprek, aannemers op hun beurt zien er tegenop om het statige stadhuis te betreden. Beide partijen willen met elkaar het gesprek aangaan, toch is er blijkbaar een barrière. Daarvoor richten we het Overheidspark in.” 

“Gemeenten en provincies willen we hiermee een laagdrempelige manier aanbieden om het gesprek aan te gaan. Het Overheidspark heeft een hoog Meet & Match programma. We organiseren op het park ook inloopsessies over onderwerpen als Aansprakelijkheid, Verantwoordelijkheden en uiteraard het toepassen van het SmartCity concept. Naast prijs zijn dit belangrijke thema’s als het op aanbesteden aankomt”, vertelt Van Gameren. Hij heeft op de beursvloer een beperkt aantal plekken ingetekend. Volgens Van Gameren past dit perfect binnen de essentie van een beurs: mensen met elkaar in contact brengen zodat ze samen kunnen werken aan de grote opgaven van dit moment.” 

Openbare Verlichtingstraat

Je zou de sector tekort doen als je openbare verlichting verengt tot een lantaarnpaal met led verlichting in de top. Daarom is Van Gameren blij met het nieuwe initiatief dat geboren is op verzoek van een aantal exposanten. Alles over verlichting bij elkaar. Van Gameren ziet de samenwerking met TU/e LightHouse | Smart lighting and smart cities als een extra stimulans de straat te bezoeken. “We streven hetzelfde na: de community informeren over de mogelijkheden op het gebied van openbare verlichting. Je kunt dit niet los zien van duurzame oplossingen en energiebesparing. Wat is er mooier als de verlichting ‘meewandelt’ met de wandelaar. Alleen dat stuk van de openbare ruimte wordt verlicht dat nodig is, de rest van de verlichting is uit. Dit is één van de vele voorbeelden in de Openbare Verlichtingstraat.”

Smart City

TU/e LightHouse | Smart lighting and smart cities is ook bij Infra Relatiedagen betrokken met het project Smart Cities. Lambert van Gameren verklaart: “We leggen hier nadrukkelijk de koppeling met klimaatadaptatie. Uiteindelijk gaan we naar een IT-infrastructuur met miljoenen sensoren die de infrasector zicht geeft op de staat van onderhoud van civiele kunstwerken, gemalen en wegen. We krijgen te maken met hitte, een stijgende zeespiegel, met droogte, maar een week later met zoveel regen dat we rekening moeten houden met een herhaling van Valkenburg. Belangrijker dan ooit is kennis over de staat van onderhoud. In het project Smart City is al die informatie á la minute beschikbaar en kan de infrasector daarop handelen. Hoe en wat laten we zien op Infra Relatiedagen.”

Duurzaamheid troef

Volgens Lambert Van Gameren staat deze editie in het teken van klimaatverandering. “De opwarming van de aarde, en laten we hopen dat het beperkt blijft tot anderhalve graad, raakt de Infrasector tot in het hart. Het ene moment moeten de bruggen nat worden gehouden om te voorkomen dat de beweegbare delen niet meer open kunnen, het andere moment moeten we zoveel water bergen dat we voorkomen dat wegen onderlopen. Op Infra Relatiedagen laten we zien welke innovatieve oplossingen de sector in petto heeft.

Infra Relatiedagen wordt gehouden van dinsdag 7 tot en met donderdag 9 februari 2023. Het event staat in het teken van klimaatadaptatie. Meer info op infrarelatiedagen.nl

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven