Gerelateerd nieuws

Slimme oplossingen helpen energietransitie versnellen

Uitgebreide ondersteuning installateur en consument


Slimme oplossingen op dienstenniveau voor de installateur en intelligente producten voor alle Nederlandse woningen. Op VSK’24 zet ATAG Verwarming in op het versnellen van de energietransitie.

ATAG Verwarming gelooft dat de energietransitie installateurs grote kansen biedt. Marketing- en Communicatiemanager Jan Henk van der Wijk: “Maar als ze hierin niet meegaan, zijn er ook bedreigingen. Wij willen voorkomen dat de installateurs in een spagaat terechtkomen en bieden hen via het nieuwe dealermodel ATAG GreenDealers alle ondersteuning die ze nodig hebben voor de toekomst.  Installateurs kampen met personeelstekort en komen door tijdgebrek niet toe aan het opdoen van kennis over de technisch vaak gecompliceerde warmtepompinstallaties. Terwijl de vraag alleen maar groter wordt.”

Extra steun

GreenDealer installateurs krijgen extra steun bij het installeren, afstellen en onderhouden van warmtepompinstallaties. Exclusief voor de GreenDealer zijn de ATAG Comfortdiensten ontwikkeld, die installatiebedrijven ontlasten en tegelijkertijd een impuls geven aan service op het gebied van duurzaamheid. ATAG Comfortdiensten bieden een uitgebreid pakket aan ondersteuning, dat aansluit bij de behoeften van installateurs die willen overschakelen van cv-ketels naar hybride en elektrische warmtepompen. De ondersteuning richt zich op het optimaal installeren, inregelen en monitoren van de warmtepomp. Met het eigen digitale platform ATAG ProZone worden storingen aan de warmtepomp op afstand geconstateerd en opgelost.

Installateurs die in aanmerking komen voor het nieuwe dealermodel, krijgen producttrainingen, door ATAG gekwalificeerde leads en individuele ondersteuning. Het bestaande dealermodel ATAG SelectDealer blijft bestaan, maar richt zich minder nadrukkelijk op duurzame verwarmingsoplossingen.

ATAG Comfortdiensten

Het tekort aan vakmensen vraagt slimme oplossingen om de energietransitie te versnellen. Nieuwe diensten helpen installateurs en consumenten met installatie en optimalisatie van warmtepompen. Installateurs zijn er nog niet als ze veel tijd en aandacht hebben besteed aan het verkopen en installeren. Elke woning is anders. De warmtepomp heeft diverse parameters die op de juiste manier in- of bijgesteld moeten worden om een efficiënte werking te garanderen. Om installateurs en hun klanten volledig te ontlasten, introduceert ATAG de ATAG ComfortDiensten. Een uitgebreid ondersteuningspakket dat ervoor zorgt dat de warmtepomp optimaal functioneert, allemaal op afstand.

Helemaal van het aardgas af om zo C02 uitstoot te reduceren is volgens ATAG een mooi streven. Van der Wijk: “Maar in de praktijk blijkt dat niet altijd eenvoudig. Zo zijn er materiaaltekorten en bestaat een enorme schaarste aan installateurs en andere goede vakmensen. Bovendien krijgen zij te maken met relatief nieuwe, soms ingewikkelde technologie zoals de warmtepomp. Die moet worden ingeregeld op de specifieke omstandigheden van een woning. Dat is precisiewerk. Wij merken dat veel installateurs en consumenten het fijn vinden over een expert te beschikken die eventueel meekijkt.”

Kortere wachttijden

“ATAG ComfortDiensten zijn erop gericht de installatie, de inbedrijfstelling en het onderhoud van duurzame verwarmingsinstallaties eenvoudiger, minder tijdrovend en arbeidsintensief te maken. Er is in Nederland een enorm tekort aan installateurs, terwijl er door het overschakelen van cv-ketels op elektrische en hybride warmtepompen een grote vraag is naar deze vakmensen. Dit wordt ook onderstreept door brancheorganisatie Techniek Nederland. Zij initieert programma’s om aan verse arbeidskrachten te komen, naast het verbeteren van de kennis en kunde van de installateur.”
Met de ComfortDiensten worden installateurs ontlast en krijgt hun service een impuls. Voor de consument betekent dit kortere wachttijden voor de installatie. Installateurs hebben verschillende behoeften als het gaat om ondersteuning vanuit de fabrikant. Daarom introduceert ATAG de steun in drie varianten. ATAG Inbedrijfstelling (IBS) richt zich op het optimaal installeren en inregelen van de warmtepomp bestaande uit meerdere componenten, waarbij de warmtepomp zowel hydraulisch als elektronisch op de juiste manier wordt aangesloten. Daarnaast voorziet ATAG IBS in het instellen van de ATAG One Zone thermostaat voor monitoring op afstand tot testen en controleren. Om installateurs te ondersteunen die de aansluiting van de warmtepomp in de toekomst zelfstandig willen uitvoeren, is er de variant ATAG Inbedrijfstelling Plus (IBS+). Dat voorziet ook in training op locatie.

Het tweede servicepakket, ATAG Onderhoudscontract (OHC), focust op onderhoud en is er in verschillende varianten. Van een eenmalige check een jaar na installatie inclusief het optimaliseren van de parameters tot tweejaarlijkse visuele en digitale inspectie en tenslotte tot inspectie en onderhoud door een gespecialiseerde ATAG servicemonteur.

ATAG Comfort Connect

De derde servicevariant, ATAG ComfortConnect, is een voorbeeld hoe ATAG inspeelt op het personeelstekort. Van der Wijk: “We zijn traditioneel geneigd om bij een storing een servicebus de weg op te sturen om de situatie ter plekke te beoordelen. Eigenlijk onlogisch omdat veel storingen of het afstellen van de installatie heel goed op afstand kunnen worden geconstateerd en opgelost. Dat betekent: minder druk op onze mensen, minder lange wachttijden, en minder verkeer op de weg. Met ons nieuwe digitale platform wordt continu gekeken of de warmtepomp optimaal functioneert. Zo worden storingen snel opgemerkt, vaak nog voordat de installatie zelf de storing aangeeft, maar het kan ook zijn dat de instellingen moeten worden aangepast door weersveranderingen. De installateur kan zo actie ondernemen en indien nodig nog vóór klantbezoek nieuwe onderdelen bestellen zodat de machine snel weer optimaal functioneert en hij één rit bespaart.”

Tenslotte is er nog ATAG ComfortConnect+. Installateurs kunnen hierbij rekenen op de service van ATAG IBS en ATAG ComfortConnect. Zo is de installateur voorafgaand aan, tijdens en na installatie van de warmtepomp verzekerd van een optimale werking.

Nieuwe warmtepomp

De warmtepomp keert wat ATAG betreft terug naar de plek waar de installateur gewend is te werken: bij de CV-ketel Warmtepompen zijn een schakel in de verduurzaming van Nederland. In talloze huishoudens is echter geen plek voor het plaatsen van een warmtepomp met buitenunit. Daarom is ATAG Interion ontwikkeld: een compacte hybride lucht/water warmtepomp zonder buitenunit, geschikt voor elk huishouden.

CV-ketels moeten vervangen worden door warmtepompen, die terecht worden gezien als de motor van de energietransitie. Vanaf 2026 wordt het verplicht om bij vervanging te kiezen voor een duurzaam alternatief. De huidige warmtepompen zijn niet geschikt voor elk huis. In veel Nederlandse rijtjeshuizen is buiten geen plek.

Daarnaast is het moeilijk om de eerste lichting CV-ketels te vervangen vanwege het personeelstekort. Miljoenen woningen dreigen hierdoor buiten de boot te vallen. De compacte lucht/water warmtepomp heeft geen buitenunit nodig en kan bijvoorbeeld op zolder of in een andere ruimte worden geplaatst. Uit het zicht, zonder overlast en naast de CV-ketel zodat er nauwelijks nieuwe leidingen hoeven te worden getrokken. Daarnaast kan met de hybride Interion eenvoudig overgestapt worden naar een volledige elektrische uitvoering waarbij aardgas niet meer nodig is.

Voor veel huishoudens is de installatie van een warmtepomp een logische manier om efficiënt te verwarmen met minder of geen aardgas. Omdat de ATAG Interion snel en eenvoudig is te installeren, verwacht van der Wijk dat er zowel vanuit installateurs als consumenten veel vraag zal zijn naar het nieuwe apparaat: “De hele installatiemarkt kampt met een groot tekort aan gekwalificeerd personeel. Daarom hebben we bij de ontwikkeling van de ATAG Interion ingezet op snelle en eenvoudige installatie. Dat scheelt kostbare tijd voor de installateurs.”

Nieuwe premium CV-ketel

ATAG introduceert daarnaast de ATAG iQ. Deze nieuwe premium CV-ketel werkt naadloos samen met de ATAG Interion als hybride verwarmingstoestel en beschikt over een interne Hybrid Zone module, die ketel en warmtepomp optimaal op elkaar afstemt. De ATAG iQ zorgt voor warmte, maar kan bovendien snel voor veel warm water zorgen. ATAG Interion neemt ongeveer driekwart van de benodigde stookcapaciteit voor zijn rekening, de ATAG iQ doet de rest.

Na de presentatie op de VSK’24 komen de ATAG Interion en de ATAG iQ naar verwachting medio volgend jaar op de markt.

Bekijk hier de website.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven