Gerelateerd nieuws

Seriematig werken verzilvert kansen op vervanging/renovatie infrastructuur

Nederland telt 85.000 bruggen en viaducten, 3.000 kilometer aan kades en damwanden en 130.000 kleine civiele constructies, zoals stuwen en duikers. Veel van deze infrastructuur nadert het einde van zijn levensduur en Nederland staat dan ook voor een grote maatschappelijke opgave om de oudere infrastructuur tijdig te vernieuwen of te renoveren.

Grootschalige vervanging of renovatie is noodzakelijk om de bereikbaarheid en veiligheid ervan te blijven garanderen. De vraag die er is, omvat ook eisen met betrekking tot duurzaamheid, circulariteit en hergebruik. Het levert grote kansen op voor mkb-maakbedrijven. Koninklijke Metaalunie en de Bouwcampus (initiatief van Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf, Bouwend Nederland, TU Delft en de gemeenten Rotterdam en Delft) helpen die te verzilveren.

Er moeten zoveel bruggen en sluizen vervangen of gerenoveerd worden, dat repeterend werk met een programmatische aanpak, seriematig werken, gewenst is. De bedoeling is dat door het delen van praktijkkennis op het terrein van nieuwe aanbesteding- en contractvormen effectieve samenwerking en daarmee gezamenlijke innovatie gestimuleerd zal worden. De portfolioaanpak, dus niet brug-voor-brug aanbesteden, is een belangrijke ontwikkeling in de sector om meer ruimte te bieden aan innovatie.

Hoe een seriematige aanpak werkt is onderwerp van de Open Leeromgeving: seriematige aanpak Vervanging en Renovatie die de Bouwcampus vanaf 31 maart a.s. aanbiedt: In de Open Leeromgeving delen opdrachtgevers en marktpartijen hun praktijkervaring met seriematig werken. Ondernemers worden uitgedaagd de seriematige aanpak verder te ontwikkelen. Dat gebeurt aan de hand van concrete V&R-opgaven van onder andere de gemeente Rotterdam.

Doe mee! De kick-off staat gepland op 31 maart. > Schrijf je nu in.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven