Gerelateerd nieuws

‘Tekort aan geschikte seniorenwoningen gaat ten koste van doorstroming op woningmarkt’

Momenteel is er een grote schaarste aan levensloopbestendige woningen voor senioren. Veruit de meeste koopwoningen voldoen niet aan de woonwensen van de 55-plussers. Deze doelgroep wil het liefst gelijkvloers wonen, in de eigen omgeving en in de buurt van voorzieningen, zoals winkels, culturele voorzieningen en het openbaar vervoer. Maar in de afgelopen jaren zijn er nauwelijks woningen bijgebouwd die tegemoetkomen aan deze wensen. Door de oververhitte woningmarkt en de stijgende huizenprijzen is er ook weinig betaalbaar aanbod beschikbaar waardoor ouderen noodgedwongen langer in hun huis wonen. En dat is zeer ongunstig voor de doorstroming op de woningmarkt.

Bestaand aanbod beter verdelen

Naast het vergroten van de woningvoorraad, door het bijbouwen van meer seniorenwoningen die voldoen aan de specifieke woonwensen van 55-plussers, is het ook belangrijk om het bestaand aanbod van vastgoed beter te verdelen. De Hypotheker is blij met initiatieven als seniorenmakelaars die ouderen helpen aan een passende woning én tegelijkertijd de doorstroming van de woningmarkt bevorderen. Dit is hard nodig met een woningtekort van bijna 297.000 woningen. Ondanks de vele inspanningen is de verwachting dat het tekort tot 2024 nog verder gaat oplopen tot 316.000 woningen. Het aantal senioren zal door de vergrijzing alleen maar toenemen waardoor dit soort initiatieven broodnodig zijn. Als deze groep huizenbezitters in beweging komt, komen er ook woningen vrij voor starters en doorstromers. En ouderen zitten bovendien beter op hun plek in een passende woning – en vaak ook levensloopbestendige – woning, waardoor ze langer op zichzelf kunnen blijven wonen.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven