Gerelateerd nieuws

Sector Media Briefing: Bedrijfsschade en natuurrampen zijn de grootste risico’s voor de bouwsector

Volgens de respondenten van de Allianz Risk Barometer voor de bouwsector zijn bedrijfsschade/verstoring van de toeleveringsketen en natuurrampen de belangrijkste risico’s voor ze sector, gevolgd door de energiecrisis als nieuwkomer op nummer drie. Na de lancering van de wereldwijde toprisico’s in de Allianz Risk Barometer 2023 in januari, heeft Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) nu zijn Global Industry Solutions Construction Outlook gepubliceerd, een van de verschillende risicotrendbriefings voor specifieke industriesectoren, waaronder technologie, media en telecommunicatie, en financiële diensten.

Blanca Berruguete, Global Industry Solutions Director voor Construction bij AGCS, geeft commentaar op de toprisico’s: “Grotere waarden brengen risico’s met zich mee voor bedrijven. Bouwkosten rijzen de pan uit door de hogere prijzen voor energie en grondstoffen. Vervanging kost meer en duurt langer. Materialen kunnen ook vaak niet beschikbaar zijn door knelpunten in de logistiek, de scheepvaart en de toeleveringsketen. Het resultaat is dat eventuele materiële schade en bedrijfsschade nu waarschijnlijk aanzienlijk hoger uitvallen dan vóór Covid-19.”

Berruguete: “De bouwsector staat voor een aantal uitdagingen, zoals het vooruitzicht van een recessie, het tekort aan en de stijgende kosten van energie, belangrijke apparatuur en materialen gezien de recente hoge inflatie, een piek in de inkoopkosten, een voortdurend tekort aan geschoolde arbeidskrachten, langere doorlooptijden, schema’s en kostenoverschrijdingen, gecompromitteerde toeleveringsketens, steeds veranderende protocollen voor de werkplek en toegenomen concurrentie.”

Hoewel de energiecrisis, in combinatie met andere factoren, heeft bijgedragen tot de stijgende kosten, aangezien de bouw een energie-intensieve economische activiteit is, zou ze op middellange tot lange termijn ook als katalysator kunnen werken voor de sector om haar groene transformatie te versnellen en duurzamere benaderingen te hanteren, aangezien de sector een aanmarkelijke bijdrage levert aan de uitstoot van broeikasgassen.

Het streven naar netto nul zal bijdragen tot een sterke toekomstige groei van de bouwsector, maar nieuwe technologieën, innovatieve leveringsmethoden en groenere, slankere toepassingen zullen naast voordelen ook nieuwe risicoscenario’s met zich meebrengen, zoals potentiële defecten en repetitieve verliesscenario’s of onverwachte veiligheids- of milieugevolgen.

“De omschakeling naar duurzame energie en de invoering van moderne bouwmethoden zullen het risicolandschap veranderen, met radicale veranderingen in ontwerp, materialen en bouwprocessen”, legt Berruguete uit. “Om de CO2-reductiedoelstellingen te halen, zal een snelle invoering waarschijnlijk een nauwe samenwerking tussen verzekeraars, makelaars en klanten vereisen, om data en ervaringen te delen om te helpen bij de acceptatie van wat prototypische risico’s kunnen zijn.”

Brand en natuurrampen als belangrijkste schadeoorzaken

Wat betreft daadwerkelijke schadepatronen zijn branden en natuurrampen de belangrijkste bijdragers aan verliezen op het gebied van bouw en engineering, volgens AGCS-analyse van 22.000 verzekeringsclaims ter waarde van €12,8 miljard over vijf jaar van 2017 tot eind 2021 (link naar de graphic). Brand is de duurste schadeoorzaak, goed voor 27% van de waarde van de geanalyseerde claims. Natuurrampen zijn goed voor bijna een vijfde van de schadeclaims op basis van waarde (19%) en zijn ook de meest voorkomende oorzaak.

Bouwplaatsen moeten meer rekening houden met de impact van extreme gebeurtenissen, zoals bosbranden, flash flooding en aardverschuivingen in hun risicobeoordelingen. Met de klimaatverandering die de frequentie en ernst van deze gebeurtenissen verhoogt, zullen de kosten van schade aan eigendommen en bedrijfsonderbreking naar verwachting stijgen.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven