Gerelateerd nieuws

Samen bouwen aan een mooi, veilig en duurzaam Nederland

Dit is de titel van het 20e jaarcongres van de Vereniging BWT Nederland dat op 12 oktober aanstaande weer zal worden gehouden in de Heerlickheijd van Ermelo. Met dit jaar weer de focus op de inhoud van ons vakgebied, waar wij het tenslotte voor doen. Uiteraard is er tijdens dit jaar ook voldoende aandacht voor de laatste stappen die moeten worden gezet richting de invoering van de Omgevingswet en Wkb. Maar als deze zijn ingevoerd zullen wij de focus vooral moeten gaan zetten op de grote uitdagingen binnen ons vakgebied zoals het realiseren van woningen en de energietransitie in de bestaande voorraad. Schrijf je dan ook snel in, dan ben jij er in ieder geval bij! Onder aan deze nieuwsbrief nog het gehele programma van het jaarcongres.

Tijdens het jaarcongres wordt ook het traineeship en de campagne voor het aantrekken van nieuw talent binnen ons vakgebied uitgebreid besproken. In het nieuwe opleidingenseizoen start de BOB met de kickstart ABW en Envire begint al met een vijfde groep VTH/ABW1 voor trainees, en daar is voor beiden nog plek voor startent talent. Dus heeft u als gemeenten een starter en wilt u deze snel inzetbaar krijgen. Kies dan voor een traineeprogramma via één van onze geassocieerde partners.

Aangezien er zo kort na het zomerreces niet zo heel veel nieuws is vanuit het Rijk, dit keer een korte nieuwsbrief waarin ik begin met de Omgevingswet en Wkb.

Om als gemeente nog snel ervaring op te doen in deze korte periode van nog maar vier maanden tot 1 januari 2024 is het uitvoeren van een echt proefproject te kort. Maar om toch te oefenen met de nieuwe processen onder de Wkb is er de Proeftuin Wkb ontwikkeld. Hier kan door de gemeente samen met een aannemer en kwaliteitsborger worden warmgedraaid richting de invoering met een virtueel bouwproject onder gevolgklasse 1. En het mooie is dat leden van de Vereniging BWT Nederland korting krijgen.

In de nieuwsbrief Implementatie van 24 augustus en die van 10 augustus weer veel nieuws over het DSO waarbij het mij inmiddels wel duizelt van alle afkortingen die daar gebruikt worden van Stam, Tam, PI, STTR, IMTR etc etc. En in deze nieuwsbrieven wordt ook een nieuwe functie beschreven. De regelanalist. Dit is een medewerker die de verantwoordelijkheid krijgt voor het maken, publiceren en beheren van de toepasbare regels met regelbeheersoftware.

Op technisch vlak is er gelukkig iets meer te melden in deze nieuwsbrief waarbij de nieuwe Eurocode voor windbelastingen wordt aangekondigd. Deze is zeker van belang bij hoogbouw, waarbij het in een mooi artikel op brandveilig.com niet gaat over wind maar over het risicogericht ontwerpen op brandveiligheidwordt beschreven. 
Met betrekking tot nieuwe wetgeving uw aandacht voor de verzamelwijziging Omgevingsregeling bouwwerken 2023 waarin de APK grote publieksgebouwen en de 2e verruimde onderzoeksplicht breedplaatvloeren is opgenomen. Deze verzamelwijziging ligt momenteel ter consultatie, dus u kunt hier nog een reactie op geven. Ook over de breedplaatvloeren een onderzoek dat is uitgevoerd naar het bezwijken van de koppelwapening in breedplaatvloeren door brand. En verder is de gewijzigde NEN 6068:2020 voor commentaar gepubliceerd waarin de bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten te berekenen is. 

Het vinden van passende woningen voor aandachtsgroepen is voor gemeenten vaak een grote uitdaging. Het ministerie van BZK heeft daarom voor gemeenten een overzicht gemaakt val alle mogelijkheden, ondersteuning en regelingen voor de huisvesting van aandachtsgroepen. 

Ook deze nieuwsbrief sluit ik af met uw aandacht voor de opleidingenpagina op bwtinfo waarbij er de komende periode weer veel mooie opleidingen starten, en ook de vacaturepagina waar u nieuwe vacatures vindt voor een medewerker toezicht en handhaving bij de gemeente Zeist, een specialist Bibob bij de gemeente Eindhoven, een inspecteur bouw- en woningtoezicht bij de gemeente Apeldoorn, een juridisch beleidsmedewerker Omgevingsrecht bij de gemeente Den Haag en een Vergunningverlener bouw bij de gemeente Oosterhout.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven