Gerelateerd nieuws

RijnlandRoute: Start aanbesteding N206 Europaweg

De provincie Zuid-Holland is gestart met de aanbesteding van de N206 Europaweg in Leiden, een projectdeel van de RijnlandRoute. Tijdens de aanbestedingsprocedure wordt er een aannemer geselecteerd. De Europaweg wordt verbreed, de indeling van wegen verbetert en er komen nieuwe bruggen en fiets- en wandelpaden rond het Lammenschansplein.

 

De provincie zoekt een aannemer die het werk veilig kan bouwen in een complexe binnenstedelijke omgeving met beperkte ruimte, veel verkeer en veel diverse stakeholders. Daarnaast dient de aannemer de benodigde technische ervaring te hebben bij, onder andere, beweegbare bruggen.

Fases en planning aanbesteding

De aanbesteding bestaat uit een selectiefase en een concurrentiegerichte dialoog. Tijdens de selectiefase worden er 3 aannemers geselecteerd, onder andere op basis van hun visie over veiligheid. Met de geselecteerde aannemers vindt vervolgens een concurrentiegerichte dialoogfase plaats. Dit houdt in dat de provincie samen met de geselecteerde partijen tussentijds wensen en ideeën met elkaar bespreekt om zo toe te werken naar de beste aanpak voor de werkzaamheden. Vervolgens begint de inschrijvingsfase. In deze fase dienen de geselecteerde aannemers een aantal plannen in om verkeershinder en omgevingshinder te minimaliseren en duurzaamheid en vorming- en inpassingskwaliteit te maximaliseren. Deze plannen worden beoordeeld en daaruit volgt een partij die het project gaat realiseren.

De verwachting is dat één van de geselecteerde aannemers eind van dit jaar de opdracht krijgt om het werk uit te voeren.

Op de hoogte blijven?

Via de website www.rijnlandroute.nl zijn de ontwikkelingen te volgen. Ook is het mogelijk je te abonneren op nieuwsalerts over de RijnlandRoute. Het project is te volgen op Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven