Gerelateerd nieuws

Een zorgzame renovatie aan de grootste flat van Nederland

In overleg tussen de woningcorporatie en gemeente Zeist is de grootste flat van Nederland (de L-flat) gerenoveerd. Dit was niet zo maar een renovatie. Het gaat om 728 sociale huurwoningen, ruim 4.000 inwoners, 100 nationaliteiten, een doorlooptijd van 3 jaar en huishoudens met complexe problematiek achter de voordeur. Daarom is er een intensieve samenwerking opgezet tussen de woningcorporatie, extra woonconsulenten, en 3 FTE zorgprofessionals. Deze professionals fungeren als: team Voor L-Kaar. Dit team zit ín de flat, bezoekt inwoners proactief, verleent hulp waar kan en wijst de weg naar elders indien nodig.

Deze werkwijze maakt onderdeel uit van de buurtaanpak ‘Vollenhove Vooruit’. Onlangs is deze aanpak kwalitatief geëvalueerd. Deze aanpak heeft tot nu toe onder andere gezorgd voor een aanzienlijke reductie van stress bij bewoners. Stress die zij o.a. ervaarden door de renovatie en corona in 2020.  

Waardevol 

Deze casus zorgt ervoor dat inwoners met een zorg of hulpvraag direct geholpen worden. Of dat nu een luisterend oor, een administratieve vraag, hulp met in- en uitpakken of het voorkomen van een huisuitzetting is. De L-flat is een dorp an sich en een team wat aan de voorkant van de zorgketen zeer dichtbij deze inwoners staat, is onmisbaar. De persoonlijke benadering is een must, zeker door de vele nationaliteiten en taaluitdagingen. Dit team wordt ervaren als ‘buren’ in de flat waardoor het ‘eigen’ voelt en de drempel minder hoog is om aan te kloppen voor hulp.  

Uit de eerste kwantitatieve analyses blijkt dat het aantal beschikkingen in de buurt Vollenhove sinds 2019 is gestegen, zowel voor de hele wijk als voor het desbetreffende flatcomplex. Echter is de stijging in het flatcomplex nu minder groot dan in de rest van de wijk. De komende periode worden kwantitatieve resultaten verder onderzocht.  

Herbruikbaar 

Overal in Nederland zijn wijken in gemeentes waar kwetsbare mensen wonen die gebaat zijn bij nabije hulp en waar renovaties kunnen worden uitgevoerd. Onze aanpak laat zien dat zorgpreventie absoluut mogelijk is. En dat zo’n aanpak ten tijden van een renovatie zelfs stress verlagend kan werken, ondanks de enorme herrie en het een paar weken uit huis moeten. Juist de combinatie van deze aanpak in combinatie met een fysieke reden om bij inwoners aan te kloppen, maakt deze casus een goed voorbeeld.  

De aanpak is zorgvuldig geëvalueerd, waardoor de geleerde lessen goed gebruikt kunnen worden voor nieuwe toepassingen en hergebruik elders. Ook de samenwerking tussen partners in deze casus is herbruikbaar. Denk aan woonconsulenten in combinatie met zorgprofessionals. In deze aanpak is gewerkt met team Buurtzorg Jong. Momenteel werken we scenario’s uit voor de voortzetting van de aanpak en de mogelijkheden om dit ook elders in Zeist in te zetten. 

Deze casus is een succesvolle sociale benadering van een grootschalige, langdurige, technische renovatie. Waar een renovatie normaal puur fysiek is, ligt het hart van deze aanpak bij de mensen om wie het gaat en niet de stenen. Mensen met een complexe zorgproblematiek die hard werken om hieruit te komen. Dankzij deze aanpak kunnen deze mensen steviger in het leven staan, ondanks een ingrijpende renovatie.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven