Gerelateerd nieuws

Eerste meters met innovatieve koud asfaltrecyclingtrein

KWS, onderdeel van VolkerWessels, legt in het Friese Ferwert de eerste meters verharding aan met haar innovatieve koud asfaltrecyclingtrein. De inzet van deze methode maakt het mogelijk om op locatie een weg te frezen en te verwerken. Door de zogenaamde (Cold) Asphalt Recycling Train – (C)ART – kan er vrijwel 100 procent circulair worden gewerkt en wordt aanzienlijk bespaard op de uitstoot van CO2. Deze methode sluit goed aan bij de duurzaamheidsambitie van KWS: Emissievrij 2030, 100 procent Circulair in 2040.

De (C)ART heeft volgens KWS veel voordelen ten opzichte van asfalt recyclen in een asfaltcentrale. Doordat de verwerking van het asfalt bij omgevingstemperatuur plaatsvindt, wordt veel CO2 bespaard. Daarnaast is er minder transport én brandstof nodig, is er minder verkeersoverlast en is er geen asfaltcentrale nodig. Hierdoor wordt energie bespaard en is er geen uitstoot van schadelijke emissies. Voor het werk in Ferwert levert dit een totale CO2-besparing van 50 procent op.

Met de (Cold) Asphalt Recycling Train wordt van de huidige wegverharding de nieuwe verhardingslaag op locatie gemaakt. Voorafgaand aan het frezen wordt cement en zand over de te frezen asfaltlaag verdeeld. Het asfalt wordt daarna gefreesd door KWS-deelneming Freesmij. Hiervoor is een insitu schuimbitumen frees nodig. Deze freest, schuimt en mengt en lost het daarna direct in de asfaltspreidmachine. Na het frezen van het asfalt wordt op locatie de schuimbitumen toegevoegd, waarna dit wordt gemengd en gelost aan de asfaltspreider. Deze verwerkt en profileert het asfalt en geeft het de eerste dichtheid, waarna de wals zorgt voor de juiste verdichting.

Het product dat met de (C)ART methode wordt aangelegd is Bitumen Stabilised Material (BSM). BSM is van origine een Zuid-Afrikaanse wegenbouwkundige methode en wordt wereldwijd toegepast. Naast een materiaal is het ook een manier van modelering van de structurele verhardingseigenschappen. BSM is geen asfalt, maar ook geen granulaat fundering. BSM combineert volgens KWS het beste van twee werelden. Zo is het beter dan een menggranulaat fundering in stijfheid, maar niet zo stijf dat het breekt en scheurvorming ontstaat in de deklaag. Daarnaast is het beter dan enkel conventioneel asfalt omdat de levensduur niet wordt bepaald door vermoeiing. Doordat de fundering gedeeltelijk gebonden is, is het ook een stuk minder gevoelig voor water en daarmee het verlies van cohesie in de conventionele fundering.

Naast de pilot in Ferwert wordt de methode dit jaar ook toegepast in Deventer. Vanuit hier willen wij ervaring opdoen en opdrachtgevers stimuleren deze methode te overwegen bij het aanbesteden van werk.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven