Gerelateerd nieuws

Provincie versnelt bouw 67.770 woningen

Met de verschillende subsidieregelingen van de provincie is de bouw van 67.770 woningen versneld. Zeker bij betaalbare woningen zijn subsidies een belangrijk instrument om de bouw te versnellen. En om ervoor te zorgen dat de juiste woningen worden gebouwd voor doelgroepen als starters, senioren en spoedzoekers. Met deze subsidies jaagt de provincie de woningbouw aan en stuurt bij waar het knelt op de woningmarkt.

 

De provincie heeft deze bestuursperiode (2019-2023) voor het eerst budget vrijgemaakt voor subsidieregelingen op het gebied van woningbouw. Gedeputeerde Anne Koning: “Er zijn plannen genoeg, maar in de uitvoering staan we voor steeds grotere uitdagingen. Naast financiële hobbels hebben we te maken met een gebrek aan specialistische kennis of capaciteit bij gemeenten. Ook zijn er soms extra investeringen nodig om een bepaald type woningen of specifieke woonvormen te bouwen die de provincie graag wil versnellen. Denk aan seniorenwoningen of sociale huurwoningen. Met de beschikbare subsidies kunnen we als provincie investeren in betaalbare woningen die we het hardst nodig hebben.”

Vliegende Brigade

De Vliegende Brigade wordt door de provincie ingezet om gemeenten de mogelijkheid te bieden om capaciteit of specifieke expertise in te huren om de voorbereiding van projecten te versnellen. In het voorjaar van 2021 is het budget voor de Vliegende Brigade substantieel uitgebreid dankzij een rijksbijdrage van €6,2 miljoen. Inmiddels is de Vliegende Brigade bij meer dan 40 trajecten ingezet en is daarmee de bouw van zo’n ruim 62.000 woningen versneld.

Knelpuntenpot

Woningbouwprojecten voor sociale huur en middenhuur staan onder druk. Vaak komen de projecten financieel niet rond, er is sprake van een onrendabele top. Om deze projecten mogelijk te maken, springt de provincie bij met de Knelpuntenpot. Met deze subsidieregeling is inmiddels de bouw van zo’n 2.700 woningen versneld.

Sociale woningbouw en bouw voor specifieke doelgroepen

De provincie geeft in 3 regio’s subsidie om de realisatie van sociale huurwoningen te stimuleren: de Rotterdamse regio, Haaglanden en Holland Rijnland. De druk op de woningmarkt is in deze regio’s hoog en de behoefte aan sociale huurwoningen groot. Ook voor de bouw van collectieve woonvoorzieningen voor senioren en flexwoningen voor starters heeft de provincie subsidieregelingen beschikbaar. In totaal is met deze subsidieregelingen tot nu toe de bouw van ruim 3.070 woningen versneld.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven