Gerelateerd nieuws

Provincie steekt 9 miljoen euro in verduurzamen woningen

De provincie Noord-Holland trekt de komende 4 jaar € 9 miljoen uit om bewoners via gemeenten te helpen bij het verduurzamen van woningen. Landelijk zijn afspraken gemaakt over het verduurzamen van huizen: in 2030 moeten 1,5 miljoen bestaande woningen verduurzaamd zijn. In Noord-Holland zijn dat ruim 260.000 woningen.

Gedeputeerde Klimaat & Energie Edward Stigter: “Binnen de gebouwde omgeving verbruiken woningen veel energie. Het verduurzamen daarvan is niet alleen goed voor het klimaat, het maakt woningen ook comfortabeler. De provincie geeft geen geld aan woningeigenaren zelf, maar ondersteunt gemeenten die dat wel doen heel graag. Zodat zoveel mogelijk huizen verduurzaamd kunnen worden.”

Met deze subsidie wil de provincie ervoor zorgen dat in Noord-Holland 50.000 woningen van particuliere eigenaren of private verhuurders met maximaal 10 woningen worden verduurzaamd.

Energieloketten

Met de subsidie kunnen gemeenten bijvoorbeeld een energieloket financieren voor onafhankelijk advies aan inwoners, een collectieve inkoop organiseren of energiecoaches inzetten. Elke gemeente heeft een (online) energieloket. Het energieloket helpt alle inwoners gratis bij het bepalen welke maatregelen voor hun woning geschikt zijn, wat de kosten van deze maatregelen zijn, hoeveel energie ze kunnen besparen en welke bedrijven deze maatregelen kunnen uitvoeren. Door de naam van de betreffende gemeente in te vullen op Verbeterjehuis.nl is op te zoeken welk energieloket in welke gemeente actief is.

De subsidie is een voortzetting van het ‘Regionaal energiebesparingsprogramma woningen Noord-Holland’, dat tot en met dit jaar liep. Hiervan hebben 44 van de (toenmalige) 45 gemeenten gebruik gemaakt. De directe doelgroep van de nieuwe subsidieregeling zijn de 44 Noord-Hollandse gemeenten. Zij kunnen de subsidie aanvragen en als cofinanciering inzetten. Dat betekent dat zij zelf eenzelfde bedrag moeten bijdragen.

Economisch Herstel en Duurzaamheidsfonds

De subsidie wordt verleend uit het Economisch Herstel en Duurzaamheidsfonds. Met dit fonds draagt de provincie bij om de economische en maatschappelijke effecten als gevolg van de uitbraak van corona te verzachten.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven