Gerelateerd nieuws

Provinciale Staten trekt de provincie in

De komende maanden staan onze nieuwe Provinciale Staten al voor grote besluiten. Om weloverwogen keuzes te kunnen maken, gingen ze op 26 april 2023 naar verschillende plekken in de provincie om in de praktijk te bekijken wat er gebeurt en hoe dat wordt beleefd.
 

Energie en Klimaat

Bij het Smart Technology Experience Centre (S-TEC) in Tiel kregen Statenleden tijdens een rondleiding uitleg over de mogelijkheden voor energieneutraal  bouwen. Denk daarbij aan bouwtechnieken én -producten om woningen te isoleren. S-TEC is een platform waar burgers en bedrijven die stappen willen zetten in de energietransitie terecht kunnen voor advies, opleiding van vakmensen, voorlichting over actuele bouwoplossingen en contact met lokale technische dienstverleners.

In de middag bezochten de Staten het onderstation van netbeheerder Liander in Tiel, waar ze uitleg kregen over de rol van de netbeheerder en de ontwikkelingen in de energietransitie. Ook werd de rol van de provincie op het gebied van de energietransitie en de energie-infrastructuur besproken.

Wonen en Bereikbaarheid

Hoe combineer je wonen, werken en bereikbaarheid. Daarvoor bezochten de Statenleden het stationsgebied Ede-Wageningen. De rondleiding startte bij het Akoesticum in 1 van de voormalige kazernegebouwen op het terrein van het World Food Centre (WFC). Statenleden werden er geïnformeerd over de samenwerking tussen de regio Foodvalley en de provincie. Van daaruit maakten de Statenleden een wandeling langs een nieuwbouwwijk met natuur inclusieve woningen naar station Ede-Wageningen. Het station wordt verbouwd en het gebied eromheen ondergaat een transformatie. In de middag gingen de Statenleden met een bustour over de campus van de WUR met uitleg over de universiteitsgebouwen, zoals labarotoria en kassen. 

Landbouw en Natuur

De 3e groep Statenleden bezocht GEUS (Garderen/Elspeet/Uddel/Speuld), een leefbare en vitale agrarische enclave in de gemeenten Barneveld, Nunspeet, Apeldoorn en Ermelo. Hier is sprake van hoge stikstof-uitstoot door intensieve kalverhouderij in een door Natura-2000 ingesloten gebied. Hoe zien effecten van stikstof eruit en hoe werkt dit door op het gehele ecosysteem? Dit in combinatie met het intensieve gebruik van het buitengebied. De Statenleden gingen langs bij verschillende bedrijven, organisaties en inwoners om te horen wat er in de praktijk rondom het thema Natuur & Landbouw gebeurt en hoe dat wordt beleefd. 

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven