Gerelateerd nieuws

Opmars van robots in de Bouw

ABN AMRO verwacht dat robotisering in de Nederlandse bouwsector de komende periode jaarlijks met meer dan 14% groeit. De inzet van bouwrobots is nu nog bescheiden, maar het personeelstekort, de faalkosten en de noodzaak tot duurzamer bouwen zijn drijvende krachten.

 

In het NOS journaal van 11 december (20.00 uur) is Leontien de Waal, sectorbanker Bouw, aan het woord over de voordelen van de inzet van robots in de bouw. De reportage gaat over een metselrobot die wordt ingezet op de bouwplaats.
 
 

Metselrobot op de bouwplaats is nog een noviteit

De inzet van een dergelijke constructierobot op de bouwplaats is nog vrij nieuw. De afgelopen periode is er door bedrijven in de bouw vooral geïnvesteerd in robots die worden ingezet in de prefabricage of in een fabriek. Een metselrobot op de bouwplaats vraagt meer aandacht en kan je niet alleen laten. Abn Amro ziet de inzet van constructierobots, zowel op de bouwplaats als in de fabriek, de komende jaren sterk groeien. Robots en aanpalende technologieen zijn belangrijk gelet op het personeelstekort en de fysieke belasting die bepaalde bouwwerkzaamheden met zich meebrengen.

 

Duurzame wet-en regelgeving sterke prikkel voor versnelde robotisering

Strengere wet-en regelgeving op het gebied van duurzaamheid gaat steeds zwaarder drukken op de keuze van bouwmaterialen en bouwproces zelf. Door bijvoorbeeld constructierobots in te zetten bij prefabricage of in een fabriek, kan er met minder materiaal worden gewerkt, worden constructies lichter en wordt er minder afval geproduceerd. De milieuimpact gaat omlaag en aanzienlijke besparingen van CO2 uitstoot en stikstofuitstoot komen binnen bereik. Dit geldt zowel voor de productie, het transport als de montage op de bouwplaats.

 

Meer informatie

Lees ook het rapport ‘Bouwrobots winnen terrein‘ waar de ontwikkelingen rondom robotisering in de bouwsector in kaart worden gebracht en wordt ingegaan op de marktgroei van diverse typen bouwrobots in Nederland

 

In gesprek

Op allerlei podia en platforms gaan onze experts en vertegenwoordigers tijdens evenementen in gesprek met ondernemers en anderen over actuele onderwerpen. Zij praten over zaken als duurzaam ondernemen, circulaire economie, vastgoed en social impact.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven