Gerelateerd nieuws

Onderzoek naar gemeentelijk beleid opwekken zonne-energie

Is er normering nodig om multifunctioneel zon op land te stimuleren, en zo ja, hoe moet zo’n normering worden geformuleerd? Om een beeld te krijgen van hoe gemeenten hier al mee bezig zijn, vraagt de VNG u mee te doen aan een onderzoek van EZK en BZK.

Voorkeursvolgorde zon

In het coalitieakkoord van Rutte-IV staat: ‘Gezien de schaarse beschikbare ruimte zetten we vooral in op grootschalige installatie van zonnepanelen op daken, inclusief normering. Zonnepanelen op land staan we alleen toe, als multifunctioneel gebruik van dat land mogelijk is, bijvoorbeeld op rijksgronden.’

Provincies hebben de ‘voorkeursvolgorde zon’ (beschreven in de Nationale Omgevingsvisie) inzake locaties voor het opwekken van zonne-energie, breed geïmplementeerd in hun beleid. De ministeries van EZK en BZK laten door adviesbureau Bosch & Van Rijn onderzoeken hoe dit provinciale beleid doorwerkt in het gemeentelijk beleid over de locaties voor zon-PV.

Deelname aan het onderzoek

Houdt u zich bij de gemeente bezig met de ruimtelijke inpassing van hernieuwbare energie? Dan vernemen we graag van u hoe het gemeentelijk beleid rondom de voorkeursvolgorde zon is geregeld. Wij vragen u daarvoor de vragenlijst uiterlijk 17 maart in te vullen. 

Ga naar de vragenlijst.

Uitkomsten van het onderzoek

De uitkomsten van dit onderzoek geven een beeld of en wat voor soort normering van het rijk gaan helpen, om zo veel mogelijk zon op daken en andere objecten te realiseren. En om multifunctioneel ruimtegebruik bij zon-PV te stimuleren en daarmee monofunctionele zonnevelden op landbouwgronden en in natuurgebieden te voorkomen.

De VNG is betrokken bij het proces inzake de verkenning naar normering van de Voorkeursvolgorde zon. Een van de manieren die worden verkend, om te komen tot normering voor multifunctioneel zon op land, zijn instructieregels. Inzichten uit dit onderzoek zijn ook voor de VNG belangrijk om het gemeentelijk belang op dit vraagstuk scherper te krijgen.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven