Gerelateerd nieuws

Bijna 40% organisaties laat helft of meer leerbudget op de plank liggen

Organisaties hebben steeds hogere budgetten voor leren en ontwikkelen, maar een flink deel daarvan blijft ongebruikt. Het persoonlijk leerbudget groeide met 25%, van €800 in 2021 tot €1.000 in 2022. Maar bijna 40% van de organisaties laat de helft of meer op de plank liggen. Opvallend, want Nederland heeft te kampen met een extreem krappe arbeidsmarkt en een enorm verloop van personeel. Investeren in leren en ontwikkelen is dan ook belangrijker dan ooit om toekomstbestendig te blijven. 

Ruim 7 op de 10 organisaties (73%) maakt maximaal driekwart (75%) van het budget op. En 12% geeft maximaal een kwart van het budget uit, 27% maximaal de helft en 34% tussen de helft en driekwart. Tot slot heeft 14% geen idee hoeveel leerbudget er uitgegeven wordt. Dit blijkt uit de Studytube Learning & Development Monitor 2023, een jaarlijks onderzoek van Motivaction/Sparkey in opdracht van Studytube, het #1 leerplatform voor organisaties en medewerkers.

“Je kan niet tevreden zijn als zoveel geld én ontwikkelpotentieel blijft liggen” 

Vreemd genoeg is 58% van de HR-professionals juist ‘tevreden met de huidige stand van zaken rond leerbudget’. Homam Karimi, CEO Studytube: “Met alleen leerbudget reserveren ben je er niet. Organisaties moeten het ook daadwerkelijk gaan inzetten. Je kan niet tevreden zijn als zoveel geld én ontwikkelpotentieel blijft liggen. Echt zonde, want leren en ontwikkelen helpt om medewerkers flexibeler en duurzamer in te zetten. In deze krappe arbeidsmarkt wil je bovendien talent groeikansen bieden. Zo houd je ze aan boord en dat scheelt weer onnodige kosten voor onboarding. Leerbudget goed inzetten en activeren tot leren zijn komende jaren grote uitdagingen van werkgevers.” 

Onderwijs veruit laagste leerbudget

Het hoogste leerbudget vinden we met €1.225 in de zakelijke dienstverlening, in 2021 was dat nog €1.000. Terwijl onderwijsmedewerkers slechts €750 budget te besteden hebben (in 2021 €592). In zorg en overheid is het leerbudget €1.000. Zorgmedewerkers maken een flinke sprong in het budget, in 2021 was er slechts €500 beschikbaar. Het leerbudget van overheidsmedewerkers is gelijk gebleven. 

Onderwijs ook koploper ongebruikt leerbudget

In het onderwijs is al relatief weinig geld beschikbaar voor leren, bij 41% van de organisaties is ook nog eens meer dan de helft van het leerbudget ongebruikt. Gevolgd door overheid (39%) zorg (33%) en zakelijke dienstverlening 32%.  

Leerbudget ongebruikt door onduidelijkheid en ‘waan van de dag’ 

Er is allereerst grote onduidelijkheid over de beschikbaarheid van budget. Van de HR-professionals weet 45% niet hoeveel persoonlijk budget er beschikbaar is. Bij medewerkers tast 66% hierover in het duister. HR-professionals zien de ‘waan van de dag’ als belangrijkste belemmering voor medewerkers om te leren (42%). Tweede reden is dat leren vaak niet gekoppeld is aan een beloning zoals salarisverhoging, promotie of status (30%). Tot slot communicatie: volgens HR-professionals zijn medewerkers simpelweg niet of onvoldoende op de hoogte van het leeraanbod (24%). 

Medewerkers zelf ervaren minder vaak belemmeringen dan HR-professionals ze verwachten (34%). Als medewerkers drempels ervaren dan zijn dat vooral dagelijkse werkzaamheden die voorrang krijgen op leren (26%) en het ontbreken van een koppeling tussen leren en een beloning in loon, promotie of status (18%). 

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven