Gerelateerd nieuws

Onderwerpvoorstel I Dag van de Biodiversiteit – 22 mei: de keuze voor duurzaam hout om onze planeet te beschermen

Ter gelegenheid van de 30e verjaardag van de Internationale Dag van de Biodiversiteit op 22 mei, vraagt ATIBT (Association Technique Internationale des Bois Tropicaux) om concrete engagementen voor een duurzaam, ecologisch en sociaal bosbeheer.

Als speler die zich samen met zijn partners inzet voor een “Zero Ontbossing” consumptie, heeft ATIBT het Fair&Precious programma ontwikkeld, met als doel de kennis en de zichtbaarheid van “duurzaam beheer” certificeringen van tropische bossen te versterken. Dit programma, dat vijf jaar geleden werd opgezet, stelt 10 duurzaamheidsdoelstellingen vast voor bosbeheerders, afgestemd op de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (behoud van de biodiversiteit, bestrijding van ontbossing en stroperij, bescherming van de inheemse bevolking, opleiding van de actoren in de houtindustrie, …).

Via concrete acties op het vlak van het behoud van de biodiversiteit begeleidt ATIBT elk milieubewust bedrijf dat producten uit tropisch hout wil gebruiken die afkomstig zijn van duurzame praktijken. Daarvoor heeft ATIBT de FSC® & PEFC-PAFC certificatieschema’s aangenomen als essentiële instrumenten in de strijd tegen ontbossing. De steun van ATIBT voor certificering en duurzaam bosbeheer is dan ook volledig in lijn met de huidige Europese strategie (EU Ontbossingsverordening), aangezien certificeringen door de Europese Unie ook worden erkend als instrumenten voor risicoanalyse en -vermindering.

Bovendien, in aansluiting op de COP 15 over biodiversiteit die ATIBT heeft gevolgd, heeft het tijdens de COP15 aangenomen wereldwijde biodiversiteitskader een duidelijke koers uitgezet voor de periode 2020-2030 in 4 brede doelstellingen en 23 actiedoelen, waaronder: tegen 2030 30% van de planeet beschermen en 30% van de ecosystemen herstellen. Het heeft geleid tot aanbevelingen aan grote bedrijven over MVO (Maatschappelijk verantwoord ondernemen), afhankelijk van de grootte van het bedrijf.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven