Gerelateerd nieuws

Onderhoudsbedrijven in de bouw zijn gewilde overnamekandidaten geworden

Net als in andere sectoren, is het aantal fusies en overnames in de bouw de afgelopen jaren flink toegenomen. Vooral in de onderhoudsmarkt is er een duidelijke toename van het aantal overnames door vooral private equity. Investeerders zien dit als een stabiele groeimarkt door alle verduurzamingmaatregelen die nog genomen moeten worden. Grotere samengevoegde onderhoudsbedrijven hebben ook meerwaarde omdat ze beter kunnen voldoen aan de wensen van grote opdrachtgevers, zoals woningcorporaties. Deze opdrachtgevers willen steeds vaker langdurige onderhouds- en complexe verduurzamingscontracten afsluiten met betrouwbare partijen die kwaliteit en continuïteit kunnen leveren. Ook is bij eventuele doorverkoop de totale waarde van een gefuseerd onderhoudsbedrijf vaak groter dan de som der delen. Dit blijkt uit een eerder gepubliceerd rapport van ING Research.

Vooral groei fusies en overnames in gespecialiseerde bouw
Het aantal fusies en overnames in de bouw is de afgelopen 15 jaar sterk toegenomen. In 2022 waren het er 675. Dit zijn er drie keer zoveel als in 2007. We verwachten dat deze trend verder doorzet. In de bouw is het aantal fusies en overnames vooral gestegen bij gespecialiseerde bouwbedrijven waaronder installateurs, onderhoudsbedrijven, schilders en stukadoors onder vallen. Binnen deze deelbranche lijkt vooral het aantal overnames in de installatiebranche flink te zijn toegenomen. Daarnaast zijn onderhoudsbedrijven ook een steeds gewildere overnamekandidaat.

Hogere winst en minder conjunctuurgevoeligheid
In de gespecialiseerde bouw zijn de winsten gemiddeld hoger en de vooruitzichten door onder andere de enorme verduurzamingsopgave in vastgoed ook stabieler en beter dan in de nieuwbouw. Dit trekt de interesse van investeerders voor overnames in deze deelmarkt.

“Voor investeerders waren bouwbedrijven tot op heden nooit echt interessant vanwege de volatiele markt en de onvoorspelbaarheid van rendementen”, aldus Jan van der Doelen, ING Sector Banker Building & Construction. “De structurele vraag naar nieuwe woningen gecombineerd met de enorme verduurzamingsopgave van bestaande gebouwen maken dat die investeringsinteresse fors is toegenomen.”

Onderhoudsmarkt wordt steeds groter
Het aandeel van de renovatiemarkt binnen de bouwsector is de afgelopen jaren gestaag toegenomen. In 2008 bestond 47% van de bouw uit renovatiewerk. Dit aandeel is gestegen tot 53% in 2022. We verwachten dat het renovatieaandeel langzaam verder zal toenemen doordat de behoefte aan energie-efficiëntiemaatregelen verder toeneemt.

Een zeker(der)e kasstroom voor investeerders
Een voordeel van de onderhoudsmarkt voor investeerders is ook dat deze minder grillig is dan nieuwbouw. Een toename van het aandeel van de onderhoudsmarkt maakt de bouwsector op deze manier aantrekkelijker voor investeerders omdat het een meer stabiele voorspelbaardere kasstroom oplevert.

Weinig schaalvoordelen maar grootte toch belangrijk
De onderhouds- en verduurzamingsmarkt is in de bouw erg gefragmenteerd doordat er weinig schaalvoordelen te behalen zijn. Opdrachten zijn vaak relatief klein en iedere klus is vaak toch weer net anders waardoor industrialisering lastig is. In dat opzicht leveren overnames en fusies daardoor weinig extra efficiëntie op. Waarom zijn fusies en overnames dan toch aantrekkelijk? Een minimale bedrijfsgrootte wordt steeds belangrijker omdat grote afnemers zoals woningcorporaties steeds vaker op zoek zijn naar grotere solvabele partijen waarmee ze lange termijn onderhouds- en verduurzamingscontracten kunnen afsluiten.

Waardecreatie door buy-and-build strategie
Investeerders willen vaak ook graag grote onderhoudsbouwbedrijven kopen. Want het in portefeuille houden van één relatief groot bouwbedrijf scheelt hen veel monitoringskosten. Private equity partijen kunnen hierin voorzien door verschillende bouwbedrijven samen te voegen en onder één holding te brengen en dan na enige jaren voor een hogere prijs door te verkopen. Ondanks dat er relatief weinig synergievoordelen zijn in de bedrijfsvoering wordt op deze manier toch waarde gecreëerd.

Bouwtrends blijven overnames stimuleren
Al met al lijkt dus vooral de groeiende onderhoudsmarkt naast de aanzienlijke verduurzamingsopgave van vastgoed, overnames verder te blijven stimuleren. Aangezien dit langjarige trends zijn verwacht ING Research dan ook dat het aantal fusies en overnames in de bouw de komende jaren hoog blijft.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven