Gerelateerd nieuws

Oproep aan kabinet: vergeet onderhoud lokale wegen niet

Hoewel het Nederlandse wegennet voor een belangrijk deel bestaat uit lokale wegen, investeert het rijk alleen in verduurzaming en onderhoud van rijkswegen. De VNG roept op om ook oog te hebben voor de infrastructuur die door andere overheden dan het rijk worden beheerd. 

Dat schrijven we aan de Tweede Kamer in de aanloop naar het rondetafelgesprek op 30 maart met wetenschappers, ingenieurs en opdrachtnemers over het achterstallig onderhoud van de infrastructuur.

Risico voor verkeersveiligheid

Gemeenten waarschuwen dat de infrastructuur nu al in slechte staat verkeert. Vanwege de penibele financiële situatie van gemeenten loopt de achterstand op onderhoud steeds verder op. Als wegen niet goed kunnen worden onderhouden, heeft dit ook invloed op de verkeersveiligheid. Dat terwijl het grootste deel van de verkeersdoden in Nederland nu al op gemeentelijke wegen valt: in 2020 52% van het totaal, 61% van de geregistreerde aantallen in het Bestand geregistreerde Ongevallen in Nederland (BRON).

Met onderhoud lokale wegen veilig

Gemeenten streven samen met het rijk en provincies naar 0 verkeersslachtoffers. Dat kan alleen als we samen stevig en structureel investeren in het onderhoud van alle infrastructuur. Dat willen gemeenten zoveel mogelijk klimaatbestendig doen. 

Meer informatie

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven