Gerelateerd nieuws

NTA 8769 ‘Aansluiting prefab meterkasten in ruwbouwfase’ nu breder toepasbaar

In april 2024 is een nieuwe versie van NTA 8769 ‘Aansluiting van prefab meterkasten in de ruwbouwfase verschenen. De NTA is nu ook toepasbaar bij een project met één aansluiting en bij nieuwbouwprojecten met een warmteaansluiting.

Toepassing

NTA 8769 stelt eisen hoe een prefab meterkast, met of zonder bouwvoorziening, in de ruwbouwfase van nieuwbouwtrajecten moet worden geplaatst, aangesloten en beheerd tot aan de transformatie naar de traditionele meterruimte volgens NEN 2768:2016+A2:2022 ‘Meterruimten en bijbehorende bouwkundige voorzieningen in woningen. Het gaat om zowel functionele, technische als administratieve aspecten.

Evaluatie

Nadat in 2020 de eerste versie van NTA 8769 verscheen, volgde een jaar later een bijbehorende beoordelingsrichtlijn (BRL K22007:2021). Daarna is veel ervaring opgedaan tijdens de toepassing van beide documenten, in de praktijk en bij de audits in fabrieken en op bouwplaatsen. Stichting Mijn Aansluiting heeft alle feedback verzameld en geïnitieerd om NTA 8769:2020 op een aantal punten uit te breiden en om onduidelijke passages te herzien. Zestien partijen (netbeheerders, bouwbedrijven en producenten) hebben aan de nieuwe versie meegewerkt.

Wijzigingen ten opzichte van NTA 8769:2020

 • prefab meterkasten kunnen nu vanaf projecten met één aansluiting worden toegepast (de minimumeis van vijf aansluitingen is komen te vervallen);
 • prefab meterkasten kunnen nu ook worden gebruikt bij warmteaansluitingen;
 • de eisen voor het borgen van de drinkwaterkwaliteit tot aan de oplevering zijn aangepast;
 • de NTA beschrijft nu drie typen prefab meterkasten, ieder met eigen voorwaarden:
  • type 1 bevat geen voorziening voor aansluiting op bouwstroom;
  • type 2 kan worden gebruikt in combinatie met een externe bouwstroomvoorziening;
  • type 3 bevat een ingebouwde bouwstroomvoorziening;
 • de deur van de prefab meterkast wordt voortaan voorzien van een infographic die de belangrijkste aandachtspunten bevat voor de bescherming tijdens de bouw;
 • de NTA verwijst informatief door naar de beoordelingsrichtlijn BRL K22007:2021 ‘Prefab meterkasten voor plaatsing in de ruwbouwfase’.
Blijf op de hoogte
Scroll naar boven