Gerelateerd nieuws

NRP en Stroomversnelling lanceren concrete aanpak voor nationaal isolatieprogramma

\”Alle huiseigenaren vóór 2030 een concreet aanbod\”

NRP en Stroomversnelling hebben onlangs een concrete aanpak gepresenteerd voor een programmatische uitvoering van de nationale isolatiegolf. De kern van het plan is dat alle huiseigenaren vóór 2030 een aanbod en financieringsmogelijkheden krijgen om hun woning zo CO2-neutraal mogelijk te maken. Het Rijk zou de regie moeten nemen in de aanpak, de uitvoering kan bij regionale spelers komen te liggen. “De tijd van vrijblijvendheid is voorbij.”

De voorgestelde aanpak bouwt voort op de oproep voor een nationaal isolatieprogramma, die ChristenUnie, GroenLinks en CDA onlangs deden. Aan de hand van vier pijlers hebben NRP en Stroomversnelling dit verder uitgewerkt. Zij overhandigden hun aanpak onlangs aan Ferdi Licher, directeur Bouwen en Energie van het ministerie van BZK, tijdens een bijeenkomst in Den Haag met politiek, marktpartijen en brancheorganisaties.

Vier pijlers
De vier pijlers in het plan zijn:
1. Een slimme volgorde: iedere woningeigenaar krijgt op een bepaald moment en vóór 2030 een passend aanbod;
2. Volledige ontzorging (techniek, proces en financiering): de stap naar handelen wordt zo klein mogelijk gemaakt;
3. Landelijke regie: een Rijksprogramma draagt zorg voor de sturing, wettelijke condities en eventueel benodigde subsidies;
4. Regionale uitvoering: in regionaal verband zorgen provincies en gemeenten, in samenwerking met corporatie, netbeheerders en marktpartijen, ervoor dat er een concreet aanbod komt, dat door erkende partijen uitgevoerd kan worden.

Transparant en duidelijk
De voorgestelde aanpak van NRP en Stroomversnelling richt zich op eigenaren en VVE’s in de particuliere woningmarkt maar kan nauw aansluiten op een vergelijkbare aanpak van woningen in de huursector. Belangrijk is dat bewoners enthousiast worden voor verduurzaming. Als transparant is wanneer wie aan de beurt is en er duidelijkheid bestaat over de woonlastenimpact, kan dit een grote bijdrage leveren aan het draagvlak en de betaalbaarheid.

Albert de Vries, voorzitter NRP Klimaat: “De tijd van vrijblijvendheid is voorbij. Bewoners hebben nu onvoldoende prikkels om in actie te komen. Het Rijk moet het voortouw nemen in de verduurzaming van de gebouwde omgeving en burgers ontzorgen met een aantrekkelijk aanbod.”

Leen van Dijke, voorzitter Stroomversnelling: “Er moeten 7 miljoen huizen en 1 miljoen gebouwen worden verduurzaamd. De bouw is op dit moment nog onvoldoende in staat om die enorme opgave te realiseren. Het vraagt een professionaliseringslag aan de aanbodkant en meer prikkels aan de vraagkant. Het Rijk moet hierin de regie pakken.”

Ferdi Licher, directeur Bouwen en Energie ministerie van BZK: “Ik steun het idee voor een programmatische aanpak. Maar het Rijk is niet alleen aan zet. Ik daag de markt uit om nu al consortia op te zetten en aanbod te organiseren. Gemeenten zijn nu bezig om hun transitievisies Warmte op te stellen. Zodra die gereed zijn, kan er een concreet aanbod richting bewoners worden gedaan.”

Vervolgstap
Volgens NRP en Stroomversnelling is het aan het ministerie van BZK om de programmatische aanpak verder uit te werken, dit in overleg met regionale overheden en betrokken marktpartijen. Een logische vervolgstap zou zijn om te onderzoeken welke financieringsbehoefte en – mogelijkheden er zijn om dit voor woningeigenaren woonlastenneutraal te realiseren.

Het voorstel voor de programmatische aanpak vindt u hier. Of kijk op www.renovatiegolf.nl.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven