Gerelateerd nieuws

Normontwerp voor slipweerstand van beloopbare oppervlakken ter commentaar

De normcommissie ‘Gebakken tegels, slipweerstand en bestratingsmaterialen’ heeft gewerkt aan de herziening van NEN 7909 ‘Slipweerstand van beloopbare oppervlakken – Eis en bepalingsmethode’. Belanghebbenden kunnen tot en met 15 september bij NEN commentaar indienen op het normontwerp.

NEN 7909 beschrijft de eis voor de slipweerstand van horizontale en hellende, beloopbare oppervlakken in een openbare ruimte of arbeidsruimte, en de bepalingsmethode die daarbij hoort. Met de bepalingsmethode kan de actuele slipweerstand van het beloopbare oppervlak worden gemeten en beoordeeld. De bepaling kan worden uitgevoerd in het laboratorium en op locatie. De versie van 2015 is met deze herziening verduidelijkt en aangescherpt.

Commentaar aanleveren
Het normontwerp is gepubliceerd op normontwerpen.nen.nl voor de openbare commentaarronde. Belanghebbenden kunnen commentaar aanleveren tot en met 15 september.

Meer informatie
Voor informatie: neem contact op met NEN Klantenservice, telefoon 015 2 690 391 of e-mail klantenservice@nen.nl.

Voor informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Annemarie Stap, Consultant Bouw, telefoon 015 2 690 483 of e-mail annemarie.stap@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen
Belanghebbende partijen kunnen meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied. De normcommissie ‘Gebakken tegels, slipweerstand & bestratingsmaterialen’ houdt zich bezig met normalisatie op het gebied van gebakken tegels, tegellijmen, slipweerstand van beloopbare oppervlakken en bestratingsmaterialen. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar mb@nen.nl.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven