gasverwarmingstoestellen

Gerelateerd nieuws

Europese norm voor gasverwarmingstoestellen is herzien

De Europese norm NEN-EN 613 ‘Gasverwarmingstoestellen type B11, type C11, type C31 en type C91’ is herzien en onlangs gepubliceerd. De norm vervangt de vorige versie uit 2000.

NEN-EN 613 beschrijft de minimumeisen en bepalingsmethoden voor de constructie, veiligheid, markering en voor energiezuinigheid. Na 22 jaar was het nodig om de norm aan te laten sluiten bij de huidige techniek.

Wijzigingen normering gasverwarmingstoestellen

De belangrijkste wijziging ten opzichte van de vorige versie uit 2000 is, dat de norm nu ook van toepassing is voor C31 en C91 toestellen (toestellen met verticale uitmonding). Eerst werden alleen C11 toestellen (met horizontale uitmonding) beschreven. De rendementsklassen zijn geschrapt. En daarnaast sluit de bepaling van het thermisch rendement beter aan bij de werkelijke installatie van dit type gastoestellen, waarbij gebruik wordt gemaakt van langere concentrische kanalen. Verder zijn diverse onjuistheden in de omrekening van de NOx-emissie (stikstof) verbeterd.

De norm is teruggebracht van 139 pagina’s naar 82 pagina’s. Dit kon door voor veel items te verwijzen naar andere normen die van toepassing zijn en door verouderde methoden te schrappen.

Meepraten over de inhoud van normen?

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Verbrandingstoestellen en appendages (excl. industrie- en cv- en warmwatertoestellen)’ houdt zich bezig met normalisatie op het gebied van gaskooktoestellen, grootkeukengastoestellen, kachels, stralingstoestellen en luchtverwarmers, beveiligings- en regelapparatuur, vaste brandstoftoestellen, appendages voor gasleidingen en LPG-toepassingen.
 

Normen

Nationaal

NEN 1273:1967, Slangtuiten en slangpuntstukken voor gas

NEN 1571:1967, Drukmeetnippels voor gas

NEN 2381:1968, Slangpuntstukken voor propaan en butaan

NEN 1647:1967, Knop en sleutel voor stopkranen voor gas

NEN 3089:1967, Veiligheidsgaskranen met slangtuit

NEN 3089:1967/C1:1969, Veiligheidsgaskranen met slangtuit

NEN 3098:1967, Stopkranen voor gas

NEN 3098:1967/C1:1969, Stopkranen voor gas

NEN 3099:1967, Aansluitkranen voor gas

NEN 3099:1967/C1:1969, Aansluitkranen voor gas

NEN 3110:1962, Ventilator-luchtverwarmers – Indeling en aanduidingen

NEN 7205:1983, Gasinstallaties – Losse isolatiestukken in gasleidingen

NEN 7206:1982, Keerkleppen voor gas, lucht en zuurstof

NEN 7208:1982, Branderautomaten voor met gas gestookte ventilatorbranders – Eisen en beproevingsmethoden

NEN 7214:1988, Branderautomaten voor met gas gestookte atmosferische branders – Eisen en beproevingsmethoden

NVN-ENV 1954:1996, Foutgedrag van elektronische veiligheidsonderdelen van gasverbruikstoestellen onder invloed van in- en uitwendige storingen

Europees

Via onderstaande links kunt u een overzicht vinden van alle door de diverse CEN/TC’s gepubliceerde normen:

Voor CEN/TC 46 (Fireplaces for liquid fuels):

CEN/TC 46 Fireplaces for liquid fuels

Voor CEN/TC 49 (Gas cooking appliances):

CEN/TC 49 Gas cooking appliances

Voor CEN/TC 58 (Safety and control devices for burners and appliances burning gaseous or liquid fuels):

CEN/TC 58 Safety and control devices for burners and appliances burning gaseous or liquid fuels

Voor CEN/TC 62 (Independent gas-fired space heaters):

CEN/TC 62 Independent gas-fired space heaters

Voor CEN/TC 106 (Large kitchen appliances using gaseous fuels):

CEN/TC 106 Large kitchen appliances using gaseous fuels

Voor CEN/TC 180 (Decentralized gas heating):

CEN/TC 180 Decentralized gas heating

Voor CEN/TC 181 (Appliances and leisure vehicle installations using liquefied petroleum gas and appliances using natural gas for outdoor use):

CEN/TC 181 Appliances and leisure vehicle installations using liquefied petroleum gas and appliances using natural gas for outdoor usel

Voor CEN/TC 236 (Non industrial manually operated shut-off valves for gas and particular combinations valves-other products):

CEN/TC 236 Non-industrial manually operated shut-off valves for gas

Voor CEN/TC 295 (Residential solid fuel burning appliances):

CEN/TC 295 Residential solid fuel burning appliances

Internationaal

Via onderstaande links kunt u een overzicht vinden van alle door de diverse ISO/TC’s gepubliceerde normen:

Voor ISO/TC 161 (Controls and protective devices for gas and/or oil):

ISO/TC 161 Controls and protective devices for gas and/or oil

Voor ISO/TC 285 (Clean cookstoves and clean cooking solutions):

ISO/TC 285 Clean cookstoves and clean cooking solutions

Voor ISO/TC 291 (Domestic gas cooking appliances):

ISO/TC 291 Domestic gas cooking appliances

normering gasverwarmingstoestellen
Blijf op de hoogte
Scroll naar boven