woningbouw

Gerelateerd nieuws

Noord-Holland en Zuid-Holland werken samen voor versnelling woningbouw

Noord- en Zuid-Holland intensiveren de samenwerking voor realisatie van de woningbouw opgave en de aanpak van de stikstofproblematiek, die weer van invloed is op die opgave. Dat hebben de colleges van Gedeputeerde Staten van beide provincies besloten tijdens een gezamenlijke bijeenkomst.

 

Om de stikstofuitstoot in Nederland te verlagen en onze natuur te herstellen heeft het kabinet richtinggevende emissiereductiedoelen (als onderdeel van de Rijksstartnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied) vastgesteld. Hoewel de agrarische sector een flink aandeel heeft in de stikstofuitstoot, is zij in Noord- en Zuid-Holland zeker niet de enige uitstoter: het aandeel stikstof dat industrie, havens en het vele verkeer uitstoten moet ook omlaag. Ook hier geldt dat er vanuit het Rijk maatregelen nodig zijn.

Dit zullen de beide provincies benadrukken bij de minister voor Natuur & Stikstof.

Ammoniak uit zee

Beide provincies willen een goed beeld hebben over de stikstofbronnen en hebben daarom bij het Rijk aandacht gevraagd voor het vraagstuk ‘ammoniak uit zee’. De lange kustlijnen hebben veel effect op de opgaven in de gebiedsprocessen. Ammoniak uit zee – een stikstofbron – slaat met name neer in de duinen, maar niet alleen daar.

Gedeputeerde Esther Rommel (Natuur – Noord-Holland): “In een aantal gebieden in onze provincie gaat het over maar liefst 24% van de totale stikstofneerslag. Het is een knop waar we aan moeten draaien, maar er is onduidelijkheid over de oorsprong van ammoniak uit zee. En dan geldt: meten is weten. Daarom dringen wij, als Noord- en Zuid-Holland, samen met Zeeland, bij de minister aan op een nader onderzoek naar de herkomst van deze stikstofbron en de wijze van meten.”

Inzet Rijk essentieel voor versnelling woningbouw

Tot en met 2030 moeten er in Nederland zo’n 900.000 woningen worden bijgebouwd. Noord- en Zuid-Holland hebben in dit kader een woonbod neergelegd bij het Rijk. Beide provincies leveren hiermee gezamenlijk ruim 45% van de landelijke woningbouwopgave. Om deze woningen ook daadwerkelijk te kunnen bouwen doen beide provincies een nadrukkelijk beroep op het Rijk om te voldoen aan een aantal belangrijke randvoorwaarden.

Gedeputeerde Anne Koning (Woningbouw – Zuid-Holland): ‘’Samen staan we voor de uitdaging om voldoende (betaalbare) woningen te bouwen. Als provincies trekken we hierin gezamenlijk op, maar dit kan niet zonder het Rijk. Met name op het gebied van stikstof, geluidsregels en mobiliteit is de inzet van de Rijksoverheid hard nodig.’’

De provincies inventariseren gezamenlijk welke middelen en sturingsmogelijkheden nodig zijn om snel meer sociale en betaalbare woningen te realiseren. Daarnaast zetten ze zich gezamenlijk in voor besluitvorming, een financiële bijdrage vanuit het Rijk voor mobiliteitsoplossingen (infrastructuur) en meer stikstof- en geluidsruimte voor woningbouw.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven