Gerelateerd nieuws

Noord-Holland zet in op continueren en versnellen uitvoering Energiestrategie

De voortgangsrapportage van de Regionale Energiestrategie (RES) van zowel Noord-Holland Noord als Noord-Holland Zuid laat zien dat in beide RES-regio’s groei is in duurzame opwekking van zonne- en windenergie.

In de voortgangsrapportage wordt de conclusie getrokken dat de aankomende jaren in het teken moeten staan van continueren en versnellen van de uitvoering. Daarnaast worden voorbereidingen gestart voor een eventuele herijking van de RES. 

Elk jaar geven de gemeenten, waterschappen en provincie in een Voortgangsrapportage aan hoe ver ze zijn met de uitvoering van de RES. Zij werken samen om hun ambitie, die in 2021 in de RES 1.0 is vastgelegd, voor 2030 te realiseren. Noord-Holland Noord heeft de ambitie 3,6 terawattuur (TWh) duurzame zonne- en windenergie op land op te wekken. Noord-Holland Zuid heeft deze ambitie op 2,7 TWh gezet. 

 

Groei in duurzame energieopwekking

In Noord-Holland Noord is grote groei van opwekking zichtbaar. Deze groei is grotendeels toe te schrijven aan de realisatie van het windpark Wieringermeer. Ook in Noord-Holland Zuid is groei zichtbaar. Het is nog te vroeg om te zeggen of de regio’s hun ambities gaan halen. Het is zichtbaar dat de gemeenten in de regio bezig zijn met de uitvoering. Er is een gezamenlijke behoefte om in te zetten op de uitvoering van de RES en deze te continueren en versnellen waar het kan. 

Actualisatie van kaart zoekgebieden

Beide RES-regio’s hebben een kaart met zoekgebieden. In deze zoekgebieden wordt onderzocht of duurzame opwekking met zonne- of windenergie of een combinatie van beiden mogelijk is. De RES wordt geactualiseerd (herijkt) wanneer er aanvullingen of wijzigingen zijn op de huidige RES-kaart 1.0. In beide regio’s zijn nieuwe ontwikkelingen op basis waarvan dit jaar gestart wordt met het proces van de herijking van de RES (2.0). In dit proces kunnen ook nieuwe zoekgebieden worden onderzocht. Er wordt gekoerst op herijking van de RES  in 2024. Dan kunnen ook de vergunningen voor eventuele nieuwe windparken tijdig worden afgegeven om het doel in 2030 te halen. 

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven