Gerelateerd nieuws

Noord-Holland wil Europese steun voor waterstofplannen

Noord-Holland kan een flinke bijdrage leveren aan het vergroenen van de economie en er zo voor zorgen dat ook Nederland de Fit For 55 doelstellingen van de Europese Unie realiseert.

Om waterstof in Noordwest Europa echt van de grond te krijgen, zijn het Noordzeekanaalgebied rond Amsterdam en Noord-Holland Noord essentiële schakels. Hier komen vraag én aanbod samen, waardoor het gebied de overgang naar deze duurzame vorm van energie een enorme impuls kan geven. Daar zijn wel Europese maatregelen voor nodig. Europese regelgeving zou er bijvoorbeeld voor moeten zorgen dat groen staal en duurzame brandstoffen wordt gestimuleerd. Ook is er financiële ondersteuning nodig en een versnelling van de aanleg van een Europese waterstofproductie en -infrastructuur. 

Deze bevindingen zijn vrijdag samen met een rapport van de Amsterdamse Haven over het stimuleren van de import van groene waterstof in IJmuiden aangeboden aan Diederik Samson, die als kabinetschef van Europees Commissaris Frans Timmermans mede verantwoordelijk is voor de Europese Green-Deal plannen. Samson was op uitnodiging van commissaris van de Koning Arthur van Dijk in IJmuiden om van overheden en bedrijfsleven te horen hoe er in Noord-Holland aan de verduurzaming van energie wordt gewerkt.

Kansen Noord-Holland
De provincie Noord-Holland kan een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van een op waterstof gebaseerde economie in Nederland. Zowel in de Kop van Noord-Holland als in het Noordzeekanaal gebied zijn er plannen voor waterstof productie. Naast Tata Steel wil ook de Haven van Amsterdam investeren in productie en transport van waterstof. In de Haven is veel expertise aanwezig in het vervoeren, opslaan en transporteren van brandstoffen. De haven is de grootse benzinehaven ter wereld. Doordat zij deze expertise al heeft, kan zij makkelijk de overstap maken naar waterstof en duurzame brandstoffen.

Gedeputeerde Klimaat & Energie Edward Stigter: “Noord-Holland kan niet alleen haar eigen klimaatdoelstellingen realiseren, maar kan én wil ook een substantiële bijdrage leveren aan het verduurzamen van het energiesysteem in heel Nederland en Noordwest Europa. We kunnen de waterstofproductie en het waterstofgebruik snel opschalen. De opgave in onze regio is groot, de kansen en mogelijkheden zijn nog groter. Maar wij kunnen het niet alleen. We hebben de steun nodig van Europa.”

Schaalgrootte
Tata Steel, Schiphol en andere bedrijven in het Noordzeekanaalgebied hebben samen 220 kton waterstof nodig in 2030 en zelfs 555 kton in 2035. Deze schaalgrootte is ongekend in Europa. Eerder deze week presenteerde Tata Steel een onderzoeksrapport waarin duidelijk werd dat hun plan om af te stappen van het gebruik van kolen realistisch is. Ook werd duidelijk dat daarvoor investeringen én goede overheidsprocedures en regelgeving nodig zijn. Alleen als aan deze voorwaarden wordt voldaan, kan Tata Steel aan de gestelde klimaateisen voldoen.

Door in te zetten op waterstof vermindert niet alleen de CO2-uitstoot, ook wordt de luchtkwaliteit beter. Waterstof wordt gemaakt van water en wanneer het wordt gebruikt voor energie, komt er ook alleen water vrij. Het gebruiken van waterstof in industrie en mobiliteit zorgt voor minder fijnstof en stikstofuitstoot. Dit betekent een verbetering van de leefomgeving.

Innovatie
De transitie naar een op waterstof gebaseerde economie biedt kansen. Innovatieve bedrijven en kennisinstellingen in Noord-Holland werken samen aan een koppositie op het gebied van waterstof. De economische spin-off van deze innovaties zorgt ervoor dat Noord-Holland ook in de toekomst bijdraagt aan de economische kracht van de gehele Europese Unie.

In totaal heeft de industrie rond het Noordzeekanaal al in 2030 ongeveer acht keer zoveel waterstof nodig heeft als het kan produceren. Daarom is naast productie in Noord-Holland Noord, het Noordzeekanaalgebied en Groningen import van waterstof nodig. De Haven van Amsterdam heeft samen met EVOS het voortouw genomen om in beeld te brengen wat er voor nodig is om voor 2030 1 miljoen ton waterstof te importeren in de Amsterdamse Haven. De provincie Noord-Holland wil deze kansen benutten en zo een aanjager zijn in de waterstof economie in Noordwest Europa.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven