nieuwe woningen

Gerelateerd nieuws

Nieuwe woningen Kampen gemaakt van gebruikt beton

Ze waren niet meer van deze tijd, de 41 woningen aan de Rozenstraat en Anjerstraat die vlakbij de binnenstad van Kampen stonden. De huizen zijn inmiddels gesloopt en het gebied is tijdelijk een zandvlakte. Toch keren delen van de oude gesloopte woningen terug. Voor de bouw van 33 nieuwe woningen die er in 2023 moeten staan wordt betongranulaat gebruikt.

Woningcorporatie DeltaWonen is altijd op zoek naar manieren om  bijdrage te kunnen leveren aan het welzijn van de aarde. Vier jaar geleden werd daarom een projectmanager circulariteit aangenomen, Martijn van Dijk. Bij de jonge manager zit circulariteit in het bloed. ,,Toen ik een jaar of veertien was, handelde ik al in tweedehands elektronica. Toen deed ik het vooral omdat ik er wat mee kon verdienen, maar ik ben meer en meer gaan inzien dat het goed is dat we minderen en niet alles meer nieuw hoeven te hebben.”

Delven

De liefde voor elektronica is niet verdwenen, want binnenkort opent hij een tweede zaak. Hij wil aantonen dat gebruik belangrijker is dan bezit. ,,Het huidige systeem van meer, meer, meer is niet houdbaar meer. Het moet veranderen. Niet alleen voor het milieu, ook voor jezelf. Leven met minder en in het nu maakt ook gelukkiger.” Als manager circulariteit bij DeltaWonen is Van Dijk natuurlijk betrokken bij het project in Kampen. ,,Mijn taak is inbreken op het proces van nieuwbouw of renovatie om circulariteit toe te voegen. Maar het moet niet alleen om circulariteit gaan, ik wil iets meer. DeltaWonen ligt goed op koers met haar duurzame doelstellingen, maar het is ook belangrijk om dit op een circulaire manier te doen.” DeltaWonen sloopt betrekkelijk weinig woningen, maar die in Kampen waren zo slecht en verouderd, dat er bijna geen alternatief was voor de slopershamer. ,,Net in die tijd was DeltaWonen in gesprek met een bedrijf dat bruikbare materialen uit slooppanden delft om opnieuw te gebruiken. Dan heb je het over beton, maar ook over keramiek uit bakstenen en andere bruikbare materialen”, zegt Van Dijk. 

Grondstof voor nieuwe woningen

Het is niet zo dat het beton uit de Kamper woningen ook weer in nieuwe woningen in Kampen terugkomt. ,,Het gaat naar de fabriek, waar het wordt gebroken. Het zand, grind en cement worden gescheiden en als grondstof voor nieuw beton wordt gebruikt. Dat gaat meteen naar een project dat op dat moment loopt. Zo houden ze de vaart erin en hoeft het niet ergens een jaar te liggen. Waarschijnlijk krijgen wij beton dat is geoogst in Rotterdam.” De milieu-impact: het besparen van een kleine 800 ton CO2-uitstoot. Er is bij de corporatie ook nagedacht over het opnieuw gebruiken van complete elementen uit de inmiddels verdwenen huizen. ,,Je ziet dat bij kantoren of restaurants wel, maar de eisen voor nieuwe woningen zijn strenger, en de levensduur is langer, dus daar is het moeilijker.”

Restwaarde

Daar zou je op kunnen inspelen door met de bouw al rekening te houden met een tweede leven. Van Dijk: ,,Op een andere plek in Kampen gaan we flatwoningen bouwen waarvan veel elementen losmaakbaar zijn. Op die manier kun je ze op het einde van de levensduur van de flat makkelijker hergebruiken. Dat scheelt uiteindelijk ook in de kosten. Over tig jaren hoef je dan niet meer te slopen, maar hebben de losse onderdelen een restwaarde omdat ze opnieuw te gebruiken zijn.” Circulariteitsmanager Van Dijk wil graag vanuit de markt gevoed worden met mogelijkheden om circulair te bouwen. ,,Ik ben heel benieuwd naar hoe je nog meer CO2 terug kunt dringen, het liefst vanaf de eerste dag en niet gespreid over een lange periode. Want klimaatverandering gaat harder dan wij denken en we willen dit zo snel mogelijk tegen gaan.”

Vertel uw verhaal

Onder het motto ‘De mooie eigenschappen van beton’ zoekt Betonhuis opdrachtgevers, architecten, adviseurs, stedenbouwkundigen en gebruikers die hun kennis van beton in de bouw willen vertellen. Via de website van Betonhuis wordt direct toepasbare kennis over de mogelijkheden en pluspunten van het toepassen van beton in gebouwen en constructies ontsloten. Kennis over bekende en wellicht minder bekende duurzame eigenschappen en prestaties van beton als bouwmateriaal. Voor de komende jaren is de verwachting dat uit sloop vrijkomend geschikt betongranulaat maximaal voor 30 procent het gebruik van primair grind kan vervangen. 

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven