Gerelateerd nieuws

Nieuwe subsidie voor bouwsector: Subsidie Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB)

Om de stikstofproblemen in Nederland aan te pakken heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een nieuwe subsidieregeling geïntroduceerd om werktuigen in de bouw te verduurzamen. Met de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel kunnen bouwondernemers vanaf 9 mei 2022 met subsidie emissieloos bouwmaterieel kopen, zoals graaf- en heimachines, betonmixers en bouwaggregaten, en nog veel meer.

Waar kan ik subsidie voor aanvragen?

De regeling SSEB bestaat uit drie onderdelen: aanschafsubsidie, retrofitsubsidie en innovatiesubsidie.

  1. Aanschafsubsidie:Subsidie voor de aanschaf van emissieloze werktuigen die na productie voor het eerst in gebruik worden genomen.
  2. Retrofitsubsidie:Voor het ombouwen van werktuigen met NOx-reducerende maatregelen.
  3. Innovatiesubsidie:Voor technologie-, innovatie-, en kennisontwikkeling die een bijdrage leveren aan het behalen van een reductie in emissies, met name NOx, CO2 en fijnstof. Subsidie wordt verstrekt voor experimentele ontwikkeling en haalbaarheidsstudies.

De aanschafsubsidie, retrofitsubsidie en de subsidieregeling voor haalbaarheidsstudies worden op 9 mei 2022 opengesteld. De subsidieregeling voor experimentele ontwikkeling gaat open op 31 mei 2022.

Hoeveel bedraagt de SSEB-subsidie?

Aanschafsubsidie

Voor de aanschaf van een emissieloos werktuig bedraagt de subsidie maximaal 40% van de meerkosten ten opzichte van een gangbaar alternatief, met een maximum van € 300.000. Het budget voor de aanschafsubsidie in 2022 is € 3.330.000 voor bouwwerktuigen en hulpfuncties en € 1.670.000 voor bouwvoertuigen.

Retrofitsubsidie

Bij de ombouw van een werktuig bedraagt de subsidie 40% van de netto investeringskosten van de maatregelen om de emissie terug te dringen, tot maximaal € 300.000. Het budget voor de retrofitsubsidie in 2022 is € 5 miljoen.

Innovatiesubsidie

Voor experimentele ontwikkeling bedraagt het subsidiepercentage 25% van de subsidiabele kosten. Voorbeelden hiervan zijn personeelskosten, kosten voor apparatuur, gebouwen en kosten voor de ontwikkeling van prototypes. Voor haalbaarheidsstudies is het subsidiepercentage 50% van alle gemaakte onderzoekskosten.

Het budget voor de innovatiesubsidie is in totaal € 10 miljoen. Hiervan is € 9 miljoen bestemd voor ondersteunen van experimentele ontwikkeling en € 1 miljoen voor haalbaarheidsonderzoeken.

Tevens biedt de SSEB 10% extra subsidie over de subsidiabele kosten voor mkb-bedrijven.

Doel van de SSEB

Het kabinet wil dat de bouw in 2030 60% minder stikstof en 0,4 megaton minder CO2 uitstoot. De nieuwe SSEB regeling moet bedrijven die actief zijn in de bouwsector stimuleren hun bouwmaterieel te verduurzamen. De subsidie is exclusief bedoeld voor bedrijven in de bouwsector, specifiek zijn dit bedrijven met SBI-code 39, 41, 42, 43, 4941, 50201, 7712, 7732 of 7739.
 

Subsidie voor klimaatinvesteringen industrie aanvragen?

De SSEB biedt bedrijven de kans om met subsidie hun werktuigen te verduurzamen. Onze verwachting is echter dat gezien de beperkte budgetten en de grote mate van interesse de subsidieregeling snel zal worden uitgeput. Het is daarom van belang om de aanvraag goed voor te bereiden vóór de openstellingsdatum en deze op de eerste dag van de openstelling (9 mei 2022) in te dienen.

Heb je vragen of ben je benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw onderneming? Neem dan contact op met subsidieadviseurs Industrie Maarten Wassing via 06 – 14 22 61 83 of Joost van der Wurf via 06 – 20 18 61 79, of maak gebruik van ons contactformulier.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven