Gerelateerd nieuws

Nieuwe fase voor plannen ‘SoZa’

Het plan voor de herontwikkeling van het voormalige ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat een nieuwe fase in. Het ontwerp bestemmingsplan is door het college van B&W ter inzage gelegd. Dat betekent dat iedereen die dit wil de komende zes weken hun zienswijze op de plannen voor ‘SoZa’ kan geven.

Nieuw Haags icoon

Het ontwerp bestemmingsplan maakt het mogelijk dat de plannen van de eigenaar van het bekende pand aan de Anna van Hannoverstraat gerealiseerd kunnen worden. Waar nu nog het oude ministerie staat, verrijst een nieuw gebouw met 1000 tot 1200 woningen, waarvan 30% sociaal en 20% middeldure huurwoningen. Daarbij zal er een kantorencomplex van 24.000m2 gebouwd worden en komen er 6000m2 aan maatschappelijke en commerciële voorzieningen. Denk hierbij aan horeca, winkels en een huisartsenpost. In de plannen wordt de openbare ruimte uitgebreid en opgeknapt met meer groen en aantrekkelijke looproutes. Ook is er meer ruimte voor een stationsplein.

Wethouder Robert van Asten: “Pal naast station Laan van NOI bouwen we straks een nieuw Haags icoon. Een plek voor iedere Hagenaar op een steenworp afstand van het station en de binnenstad. Een plek waar je zo middenin het groen staat, de huisarts dichtbij hebt en je werk naast de deur. Hier komt een prachtige entree voor Bezuidenhout.”

Nieuw stationsgebied

De plannen voor het pand van het voormalige ministerie maken deel uit van de plannen voor het gebied rondom station Laan van NOI, gelegen in het Central Innovation District. Aan beide kanten van het station komen nieuwe woningen, kantoren en voorzieningen. Deze komen niet alleen op de plek van het eerdere ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, maar ook aan de Voorburgse kant aan de Van Alphenstraat. Ook werkt de gemeente samen met onder andere het Rijk en ProRail aan plannen voor vernieuwing van het station en de omgeving van het station.

Inzage, en daarna?

Het ontwerp bestemmingsplan ligt ter inzage van 16 maart tot 26 april. In die periode heeft iedereen de mogelijkheid om hun zienswijze in te dienen op het plan. Op 30 maart is er van 19:00-21:00u een inloopavond voor belangstellenden en omwonenden in het pand van SoZa, bij The Hague Tech.

Na het verwerken van de zienswijzen wordt het bestemmingsplan aan de raad aangeboden. Als deze het plan vaststelt kan vervolgens een omgevingsvergunning voor de bouw van de plannen worden verleend.

Meer informatie over de plannen voor SoZa is hier te vinden. 

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven