Gerelateerd nieuws

Nieuwe cao betonpompbedrijven en mortelbedrijven

Vakbonden en werkgevers die zijn aangesloten bij de Branchevereniging Betonpompbedrijven (BBB) hebben een cao-akkoord bereikt voor medewerkers in de betonpompenbranche en de betonmortelindustrie. Zij krijgen er vanaf 1 januari 2023 5,5 procent salaris bij. Plus een eenmalige uitkering van 250 euro bruto bij een voltijdsdienstverband.

Het onderhandelingsresultaat werd op 19 december 2022 bereikt, daarna hebben de leden van FNV, CNV Vakmensen positief ingestemd met dit resultaat. De cao heeft een looptijd van zes maanden en geldt voor ruim 600 medewerkers werkzaam bij betonpompbedrijven en een aantal betonmortelcentrales die deze cao ook volgen. De belangrijkste afspraken staan hieronder.

Looptijd

1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023

Salaris

Per 1 januari 2023: 5,5 procent salarisverhoging
Eenmalig in januari 2023: bruto € 250 eenmalige uitkering (parttimers naar rato)

Andere punten

  • de nominale vergoedingen van artikel 31, lid 1 / 2 / 3 / 5 en de tegemoetkoming aanvullende zorgverzekering (artikel 33) worden met ingang van 1 januari 2023 verhoogd met 5,5 procent.
  • vanaf 1 januari 2023 ontvangt een werknemer die voor het woon – werkverkeer gebruik maakt van openbaar of eigen vervoer per opkomst een vergoeding van € 0,21 per kilometer met een maximum van 75 kilometer enkele reis en waarbij een minimale vergoeding van € 2,62 per gewerkte dag geldt.
  • De werkgever is voortaan eenmaal in de drie jaar – was vijf jaar – verplicht de werknemers van 30 jaar en ouder in de gelegenheid te stellen om deel te nemen aan een Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO) voor de werknemer is deelname vrijwillig.
  • op verzoek van de werknemer wordt de vakbondscontributie fiscaal voordelig verrekend met het bruto salaris.

Branchevereniging Betonpompbedrijven (BBB)

Betonpompbedrijven zijn gespecialiseerde bedrijven die beton verpompen naar de plek waar het gebruikt wordt, ook naar de meest moeilijk bereikbare plaatsen of op grote hoogte. De Branchevereniging Betonpompbedrijven (BBB) is via de sector Betonmortel nauw verbonden aan Betonhuis. Bij BBB zijn aangesloten Betonpompbedrijf Nijwa BV, Betonpompen Randstad, Faber Betonpompen BV, Nooijen Betonpompen en Noorder Betonpompen Centrale BV en RvR Betonpomp verhuur B.V.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven