duurzamer beton

Gerelateerd nieuws

Nieuwe A16 niet mogelijk zonder beton 

Langs de noordoostrand van Rotterdam wordt een nieuw deel van de A16 aangelegd. Met grondwallen, een half verdiepte tunnel door het Lage Bergse Bos, geluidschermen en geluiddempend asfalt wordt het één van de best ingepaste rijkswegen. Dit project wordt uitgevoerd door de Groene Boog, een bouwcombinatie van BESIX, Dura Vermeer, Van Oord en TBI-bedrijven. Er wordt gebouwd voor de toekomst, de betonnen kunstwerken gaan minstens honderd jaar mee.

Bij dit project wordt de bestaande A16 met 11 kilometer verlengd. Er worden aansluitingen gemaakt met de N471, de Ankie Verbeek-Ohrlaan en het Terbregseplein. De nieuwe verbinding zorgt ervoor dat het verkeer op de A13, A20 en omliggende lokale wegen straks vlotter door kan rijden. Het draagt bij aan een betere bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio. Dat kan geen kwaad, het staat bijna dagelijks vast rond Rotterdam.

Energieneutrale weg 

Er wordt niet alleen een nieuwe weg aangelegd, ook zijn enkele tientallen kunstwerken nodig. Het meest opvallende kunstwerk is de half verdiepte landtunnel met een lengte van 2,2 kilometer in het Lage Bergse Bos. Voor de aanleg van de landtunnel moeten ook de boezemwateren De Rotte en de Vaart Bleiswijk gepasseerd worden. Ook de Flyover van 450 meter over het Terbregseplein en het passeren van spoorwegen zijn uitdagend. De A16 wordt de eerste energieneutrale weg mèt tunnel. Er wordt dus evenveel energie opgewekt als gebruikt.

Drie projecten

Romein Beton en andere BTE-bedrijven leveren diverse betonelementen voor dit project. Het gaat onder meer om een groot aantal liggers, stootplaten en randelementen. De liggers zijn voor zowel viaducten over weg en spoor geleverd, als voor fiets- en voetgangersbruggen. “Ook hebben we negen duikers geleverd,” vertelt projectleider Gerwert Kamst. Hij erkent dat het een omvangrijk project is. “Het project is in drie deelgebieden geknipt, dat maakt het overzichtelijker. We zijn overigens bij alle drie betrokken.” 

Om tafel

De rol van Romein Beton gaat verder dan het produceren van beton. “We zijn gewend projectmatig te werken. Daarbij doen we de engineering, productie, levering en vervolgens montage op de bouwplaats. Bij dit project hebben we waar mogelijk meegedacht. Doorgaans gaat het als we een werk aannemen als volgt: na het verkrijgen van een definitief ontwerp voor een kunstwerk, gaat ons engineeringteam tekenen en rekenen om dit viaduct uit te kunnen voeren. Daarbij zorgen we dat het kunstwerk aan alle eisen voldoet en adviseren we de opdrachtgever als we mogelijkheden zien om kosten te besparen. Bij dit project was de samenwerking uitstekend. We hebben hierbij in een vroeg stadium met de partijen om tafel gezeten.” In het voortraject moet met van alles rekening worden gehouden. “De liggers zijn behoorlijk zwaar, die verplaatst je niet zomaar even. Voor de montage is het van belang om vooraf te weten waar de kraan kan komen te staan.” 

Kwaliteit

Bij infraprojecten staat het gebruik van beton buiten kijf. “Met beton weet je dat je weinig tot geen onderhoud hebt. Kies je voor prefab beton, dan kies je producten die onder geconditioneerde omstandigheden zijn gemaakt. Dat komt de kwaliteit ten goede en het zorgt voor een grotere bouwsnelheid. In de fabriek kun je er bovendien makkelijker bij dan in het werk.” 

Meer weten over het project? Bekijk de website A16.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven