Gerelateerd nieuws

Samenwerkingsafspraken woningbouw ondertekend

De provincie heeft met de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) woningbouwafspraken gemaakt. Dit naar aanleiding van de geactualiseerde woningbouwambitie van Zuid-Holland en een bestuurlijk overleg tussen gedeputeerde Anne Koning en de minister Hugo de Jonge op 6 oktober. Dit gesprek heeft geresulteerd in samenwerkingsafspraken.de inleiding in.

 

Anne Koning, gedeputeerde Wonen: “Deze samenwerkingsafspraken zijn een goede basis om de komende jaren samen met de minister, gemeenten, corporaties en bouwers de handen uit de mouwen te steken voor woningbouw die bijdraagt aan de behoefte van woningzoekenden. Samen bouwen we aan een (t)huis voor iedereen!”

Meer betaalbare woningen

Gedeputeerde Staten hebben op 11 oktober vastgesteld dat de provincie zich samen met haar partners in de periode 2022 tot en met 2030 inspant om in Zuid-Holland 235.460 woningen bruto toe te voegen. Hiervan is vanaf 2025 tweederde betaalbaar en wordt er een derde gebouwd door corporaties. Op termijn wordt er toegegroeid naar 30% sociale huur per gemeente.

Afgesproken is welke inspanningen de minister en de provincie gezamenlijk doen om deze doelstelling te halen en hoe de voortgang gezamenlijk wordt gemonitord. Beide partijen spannen zich maximaal in om de kritische succesfactoren zodanig in te vullen dat ze in positieve zin bijdragen aan de bouwdoelstelling. Mochten de partijen er niet tijdig genoeg in slagen om de benodigde stappen te zetten om de kritische succesfactoren te halen, dan kunnen de doelstellingen neerwaarts kunnen worden bijgesteld.

Kritische succesfactoren bij de opgave

Hulp en inzet van het Rijk is hard nodig bij de woningbouwopgave. Zonder inzet vanuit het Rijk krijgen zo’n 50.000 woningen te maken met de kritische succesfactor geluid. Qua mobiliteit zou het ontbreken van duidelijkheid vanuit het Rijk over mobiliteitsinvesteringen bij de Oude Lijn – Leiden-Dordrecht, leiden tot een verwachte afname van minimaal 56.000 woningen in Zuid-Holland tot 2030 en minimaal ca. 20.000 in het daaropvolgende decennium. Daarnaast is uit onderzoek, in opdracht van het ministerie van BZK uitgevoerd, gebleken dat in Zuid-Holland 145.000 woningen te maken kunnen krijgen met de stikstofproblematiek.

Regionale woondeals/realisatieagenda’s

Een volgende stap in het proces is het opstellen van regionale woondeals die worden uitwerkt als een realisatieagenda. In Zuid-Holland zullen er 5 regionale woondeals/realisatieagenda’s worden opgesteld. Voor de woonregio’s Holland Rijnland, Haaglanden, Rotterdamse regio en Midden-Holland wordt ieder een afzonderlijke en voor de huidige woonregio’s Drechtsteden, Alblasserwaard, Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee één regionale realisatieagenda/realisatieagenda opgesteld. De provincie is al gestart met een proces om samen met gemeenten, waterschappen, nutsbedrijven, woningcorporaties en marktpartijen te komen tot de 5 regionale woondeals/realisatieagenda’s die uiterlijk 31 december 2022 vastgesteld kunnen worden.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven