Gerelateerd nieuws

Intentieovereenkomst sociaal woningprogramma nieuwbouwwijk De Kaai in Rotterdam Feijenoord

De nieuwe gebiedsontwikkeling De Kaai – ook wel bekend als De Kop van Feijenoord – wordt door ontwikkelpartners VORM en Amvest getransformeerd tot nieuwe inclusieve woonwijk. Onlangs ondertekenden de ontwikkelpartners samen met Woonstad een intentieovereenkomst voor circa 100 sociale huurwoningen. Een sociaal woonprogramma dat bij voorkeur in één gebouw wordt gerealiseerd.

Mohamed el Achkar, bestuurder Woonstad Rotterdam: “Dit is een mooie ontwikkeling voor alle mensen die op zoek zijn naar een woning. Voor Woonstad Rotterdam zijn de 100 sociale huurwoningen een belangrijke stap. In totaal moeten er de komende jaren jaarlijks minimaal 880 extra sociale huurwoningen worden toegevoegd. Woonstad Rotterdam hoopt in de samenwerking met VORM en Amvest tot een financieel haalbare ontwikkeling te komen en zijn er trots op dat we samen de buurt Feijenoord sterker kunnen maken én betaalbare woningen toe kunnen voegen.”

Woonstad exploiteert momenteel het grootste aandeel sociale huurwoningen in de wijk Feijenoord. De woningcorporatie heeft overeenstemming bereikt met VORM en Amvest over De Kaai om te komen tot een samenwerkingsovereenkomst. In het eerste bouwblok worden circa 100 sociale huurwoningen gerealiseerd in het plangebied. De woningen, variërend in twee- en driekamerappartementen tussen de 55m2 (70%) en 65m2 (30%) zijn bedoeld voor alleenstaanden, kleine gezinnen en stellen.

Inmiddels is een planteam van projectontwikkelaars gevormd die samen aan de slag gaan met een ontwerp voor het sociale woninggebouw.

Nieuwe beleefplek op Rotterdam-Zuid
De Kaai is een bijzondere plek. VORM en Amvest transformeren het voormalig afgesloten terrein van de Margarinefabriek op Rotterdam-Zuid tot een nieuwe woon-, werk- en beleefplek met circa 1.000 woningen, ruimte voor horeca, culturele voorzieningen en creatieve maakindustrie. Met een divers (woon)programma wordt het een inclusieve stadswijk waar woningzoekenden blij mee kunnen zijn. Aan de waterkant worden de kades omgetoverd tot wandel- en fietspaden voor een betere bereikbaarheid en verbinding met het centrum.

Een buurt waar iedereen waar ruimte is voor iedereen
De Kaai wordt een buurt waar ruimte is voor iedereen: starters, doorstromers, jongeren, ouderen en gezinnen met verschillende inkomens. Minimaal de helft van de woningen wordt betaalbaar, in een mix van 10% sociale huur, 50% middeldure koop en huur, 30% vrije sector koop en huur en 10% topsegment koop en huur.  Marc Vriens, ontwikkelmanager bij VORM. “We willen een buurt creëren waar iedereen zich thuisvoelt. Geen anonieme woontorens, maar juist een buurt met samenhang en structuur.”

Het is de ambitie om de balans verder te verbeteren door woningen in alle segmenten toe te voegen. Ook kwalitatief fungeert De Kaai als katalysator voor doorstroming en voor verbetering van de wijk. Samen met Woonstad onderzoeken we de mogelijkheid om plekken die vrij komen door doorstroming, te herontwikkelen tot betaalbare koop- of huurwoningen. Meer informatie over De Kaai:  dekaairotterdam.nl

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven