Gerelateerd nieuws

Nieuw: de CSC CO₂-module

CSC is een wereldwijd keurmerk dat de transparantie op het productieproces van beton bevordert. Met het CSC keurmerk laten betonproducenten zien dat ze actief bezig zijn met maatschappelijk verantwoord ondernemerschap en verantwoorde productie van beton en verantwoorde herkomst van grondstoffen. In 2022 is de nieuwe COmodule van CSC gelanceerd. Deze module bewijst hoeveel CO2 is bespaard op productniveau t.o.v. de Nederlandse baseline.

De CO₂-module is een nieuwe module bij het CSC-certificaat dat vanaf niveau zilver is te verkrijgen. Hiervoor is per land een CO₂-baseline opgesteld op basis van beton vervaardigd met CEM I-cement. Dit is wereldwijd namelijk de meest toegepaste cementsoort. Betonhuis heeft de baseline vastgesteld. Doormiddel van de CO₂-module kan op productniveau worden aangetoond hoeveel CO₂ wordt bespaart t.o.v. deze baseline. De CO₂-module heeft vier sterren. In Nederland slaan we de 1e ster over omdat Nederlands beton wereldwijd gezien al zeer duurzaam is, waardoor alleen een 2, 3 en 4 sterren classificatie beschikbaar is in Nederland. Respectievelijk met 40-, 50- en 60% CO₂-reductie t.o.v. de baseline. 

Aantonen van CO₂-reductie

Voor certificering van de CO₂-module wordt het duurzame betonmengsel beoordeeld. Zijn er meerdere betonmengsels, betonproducten of projecten dan vindt steekproefsgewijze beoordeling plaats door de certificerende instelling. Het bedrijf meldt op de CSC-website wanneer men beton kan leveren onder de CO₂-module.

Criteria in CO₂-module

In de technische handleiding van de CO₂-module worden 5 criteria beoordeeld. De eerste vier hebben betrekking op de bedrijfsvoering; het laatste punt gaat over het product of project op zich. De vijf criteria zijn:

  •  verantwoord inkopen
  •  toeleveringsketen van cement
  •  monitoring van broeikasgasemissies (GHG)
  •  kwaliteitsbeheer / Quality Management System
  •  minimale CO₂-reductie ten opzichte van de referentie in Nederland

Modules zijn aanvullingen op het CSC certificaat

Naast de CO₂-module is er ook een R-module. De R-module bewijst dat het CSC beton is gemaakt met gerecyclede toeslagmaterialen. Beide modules zijn aanvullingen. Het is geen verplicht onderdeel van CSC maar door de toevoeging onderscheidt een producent zich wel en toont aan dat hij een bijzonder hoog niveau heeft. CSC en de modules sluiten goed aan bij de maartschappelijke opgaven in Nederland. De uitvraag van CSC door opdrachtgevers zou daar goed bij helpen. Bij het Betonakkoord zijn ze daarover in overleg.

Meer informatie staat in de technische handleiding en de annex van de CO₂-module. Bekijk ook de themapagina van CSC.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven