Gerelateerd nieuws

Niet starre ondersteuning

Sinds september 2019 is de CUR/BmS-Aanbeveling 104 ingetrokken, omdat deze niet meer aansloot op de Eurocodes. Echter, de Eurocodes geven niet aan hoe het effect van niet starre ondersteuning berekend moet worden. De rekenregels voor niet starre ondersteuning lijken daarmee op de achtergrond te zijn geraakt, hetgeen kan leiden tot suboptimale of zelfs onveilige constructies. 

De tendens naar slanke en lichte draagconstructies benadrukt het belang van de samenwerking die ontstaat tussen ligger en vloer. Producenten van kanaalplaatvloeren zien in toenemende mate het gebruik van slanke en lichtere staalconstructies, hetgeen leidt tot een minder efficiënt vloerontwerp door de niet-starre-ondersteuningen. Niet-starre ondersteuningen hebben namelijk effect op het draagvermogen van de kanaalplaatvloer. Een integrale beoordeling van de juiste ligger (vorm en stijfheid) met de kanaalplaatvloer, leidt zowel tot een constructief veilige als tot een kostenefficiënte oplossing.

Nieuwe norm NEN 6726 aanstaande

Momenteel wordt gewerkt aan de norm NEN 6726 “Aanvullende regels voor toepassing van vooraf vervaardigde betonproducten in constructies”. Om precies te zijn, de NEN 6726-2 bijlage A bevat straks, gebaseerd op de Eurocodes en Europese productnormen, aanvullende regels voor niet-starre ondersteuningen voor kanaalplaatvloeren. Binnen enkele weken wordt een versie van de NEN 6726 voor commentaar gepubliceerd. 

Hoewel het nog enige tijd duurt voor de toepassingsnorm NEN 6726 van kracht wordt, vraagt veilig ontwerpen natuurlijk vandaag al de aandacht van de constructeur en de producent van kanaalplaatvloeren. 

Producenten van kanaalplaatvloeren kunnen de ontwerpende- en coördinerende constructeur, met hun expertise van de bestaande en aanstaande rekenregels behulpzaam zijn.

Meer informatie

Meer informatie kunt u vragen aan Taco van den Broek, Sectorsecretaris Constructief Prefab:
email: taco.vandenbroek@betonhuis.nl, telefoonnummer: 0348 – 484 400

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven