Gerelateerd nieuws

Natuurvriendelijke oplossingen zijn de toekomst

De online campagne #NatuurlijkDichtbij van Rijkswaterstaat staat in het najaar van 2023 in het teken van ‘Werken voor de toekomst’. Een toekomst waarin we steeds vaker natuurvriendelijke oplossingen bedenken voor de bescherming en doorstroming van onze infrastructuur. Met bijvoorbeeld bloemrijke dijken, faunapassages of projecten als de Zandmotor.

Natuurbehoud was nog nooit zo urgent. Overal in de maatschappij voel je dat het onderwerp leeft. Bij Rijkswaterstaat komen natuurbehoud en infrastructuur samen en dat vraagt om veel kennis. En samenwerken zoals we dat nooit eerder deden. Voor nieuwe oplossingen, met veiligheid en natuurbehoud in harmonie. Kortom: het is tijd voor natuurvriendelijke oplossingen. En dat begint met een inspirerend toekomstbeeld. Een stip op de horizon om naartoe te werken.

Toekomstbeeld 2120

Wageningen Universiteit (WUR) zette die stip in het Toekomstbeeld 2120. Dit onderzoek laat zien hoe onze systemen van water, bodem en natuurbehoud er over 100 jaar uit kunnen zien. Het resultaat is even fascinerend als hoopgevend. De oplossingen die zij aandragen gaan uit van een groen-blauwe basis, met bijvoorbeeld ruimte voor natuur binnen de stedelijke omgeving en de bescherming van onze kust. Daarmee geeft Toekomstbeeld 2120 handvatten voor de keuzes van nu.

Onderdeel van de natuur

Natuurlijkvriendelijke oplossingen spelen een belangrijke rol in dit verhaal. Hierbij gebruiken we de kracht van de natuur voor praktische oplossingen. Binnen onze eigen projecten ontstonden legio voorbeelden van slimme oplossingen die goed zijn voor de veiligheid én de natuur. Denk aan de Zandmotor: een kunstmatig schiereiland dat op een natuurlijke manier bijdraagt aan het kustonderhoud. Of de groene geluidsschermen langs de A58(externe link).

Natuurvriendelijk samenwerken

In onze projecten en in samenwerking met de aannemers en adviesbureaus ontstaan steeds meer natuurvriendelijke oplossingen. Zij voelen namelijk ook de urgentie en zien mogelijkheden om Nederland veilig, bereikbaar en duurzaam te houden. 

We zitten in een tussenfase van de ‘oude’ manier van werken naar een nieuwe, natuurvriendelijke werkwijze. En dat heeft vaak wat voeten in de aarde. Die overgang doorlopen we samen met onze infrastructuurpartners, beleidscollega’s en kennis- en marktpartijen. We houden elkaar op de hoogte van interne ontwikkelingen, delen geleerde lessen, en werken samen aan een natuurinclusieve toekomst.

Een voorbeeld daarvan is de Agenda Natuurinclusief(externe link), waarbinnen overheden, bedrijven en maatschappelijke instellingen de koppen bij elkaar steken voor een natuurinclusieve samenleving. Of Groene Netten(externe link), de samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de nationale netwerkbeheerders als TenneT, ProRail, KPN en Stedin.

Terug naar de toekomst

Tijdens de duurzaamheidsconferentie van Rijkswaterstaat op 9 oktober 2023 geven we verdere invulling aan de infranatuur van het jaar 2120. We gebruiken het onderzoek van de WUR als uitgangspunt. En maken het nog een stukje futuristischer door kunstmatige intelligentie in te zetten.

Samen met onze partners schetsen we zo een inspirerend beeld van de infrastructuur over 100 jaar. We laten zien dat natuurlijke oplossingen noodzakelijk zijn voor een duurzame toekomst. De opgaven zijn groot, maar het antwoord van de natuur kan dat ook zijn. Zolang we samen blijven werken aan de toekomst.

Meer informatie #NatuurlijkDichtbij

Dit artikel is onderdeel van de online campagne #NatuurlijkDichtbij, een initiatief van Rijkswaterstaat om tijdens Week van het Water(externe link) aandacht te geven aan het werk dat de organisatie uitvoert voor het behoud van onze natuur. Voor het heden en voor de toekomst.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven