Gerelateerd nieuws

Mourik Infra gaat project N215 uitvoeren

De provincie Zuid-Holland heeft de uitvoering van het project N215 (gedeelte Dirksland – Oude-Tonge) definitief gegund aan aannemer Mourik Infra.

 

Verbetering verkeersveiligheid

Mourik wordt verantwoordelijk voor de uitvoering van forse verbeteringen aan de N215, waaronder de aanleg van een nieuwe rotonde, een fietsonderdoorgang, een ongelijkvloerse kruising en een extra ontsluitingsweg. Daarmee moet de bereikbaarheid, doorstroming en verkeersveiligheid op dit gedeelte van de N215 verbeteren. Ook voert de aannemer het groot onderhoud aan de N215 uit.

Planning

Mourik verwacht na de zomer te starten met de voorbereidende werkzaamheden, zoals kabels en leidingen verleggen. De werkzaamheden aan de N215 zijn eind 2026 klaar.

De selectie van een aannemer voor de uitvoering is een belangrijke mijlpaal voor het project. Tijdens de rechtsbeschermingstermijn van 20 kalenderdagen hebben partijen die niet gekozen zijn nog de gelegenheid gehad om bezwaar te maken via een kort geding. Deze termijn is voorbij en er is geen bezwaar gemaakt. Dat betekent dat de gunning aan Mourik Infra per 18 mei 2023 definitief is.

De beoordeling van de aanbiedingen heeft plaatsgevonden op basis van het principe Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). Dit betekent dat de provincie een weging heeft gemaakt  tussen prijs én kwaliteit. De aanbiedingen zijn beoordeeld op duurzaamheid en minimale omgevings- en verkeershinder.

Samenwerking

De provincie Zuid-Holland werkt voor dit project bestuurlijk nauw samen met de gemeente Goeree-Overflakkee en het waterschap Hollandse Delta.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven