Gerelateerd nieuws

Monitoring verwijdering asbestdaken

In deze rapportage wordt verslag gedaan van de monitoring van verwijderde asbestdaken t/m het tweede kwartaal van 2021.

Gegevensbron
De monitoring is gebaseerd op de informatie die verkregen is uit het startmeldingenbestand van ISZW waaruit de hoeveelheden verwijderde asbestdaken (m2) is overgenomen. De totale hoeveelheid verwijderde asbestdaken is vermenigvuldigd met een factor 1,1 aangezien asbestgolfplaten op een dak elkaar deels overlappen.

Resultaat monitoring verwijdering asbestdaken
In de onderstaande tabel zijn de resultaten van de monitoring per kwartaal weergegeven.

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven