Gerelateerd nieuws

Meer hergebruik van metaal in de bouw kan CO2-emissie verder verlagen

De bouw kan sneller verduurzamen en circulair worden als metaal niet langer wordt gerecycled maar hergebruikt. De inzet van 75% hergebruikt staal bijvoorbeeld kan de CO2-emissie met circa 50% verlagen. Henk Reijnders voorzitter van het Ketenoverleg Duurzame Metaalbouw: \”Om staal opnieuw te gebruiken moet het gekeurd worden met een CE keurmerk. Maar dat is te complex en moet simpeler. Het hergebruik van metaalproducten zoals stalen balken, buizen en gevelpanelen kan dan verder omhoog\”.

Het KDM is het platform voor overleg, samenwerking en projectuitvoering op het gebied van staal en metaal in de bouwketen, waarbij FME als deelnemer is aangesloten. De visie van het KDM is dat metalen een goede bijdrage kunnen leveren aan het verduurzamen van de gebouwde omgeving en circulariteit. Het KDM richt zich op drie soorten projecten: duurzaamheid, brandveiligheid en adaptiviteit. Als gebouwen eenvoudiger een tweede of derde functie kunnen krijgen hoeven ze niet gesloopt te worden. Henk Reijnders: \”Circulair bouwen is een uitdaging. Het vraagt om anders werken, niet slopen maar demonteren, anders produceren en zelfs ontwerpen. Bedrijven kunnen dat niet alleen, maar we moeten gaan samenwerken in ketens”. 

Het KDM wil dat besluiten worden genomen op basis van goede data en rekenmethoden. Het KDM is daarom een groot voorstander van het gebruik van de Nationale Milieudatabase en het toepassen van uniforme rekenregels om de milieuprestatie van alle materialen in gebouwen te bepalen. 

Van recycling naar reuse

De recyclingpercentages van metalen liggen met scores van 90-95% al zeer hoog zeker in de bouw. Om hoger op de R-ladder van PBL te komen moet de focus van de R van recycling naar de R van Reuse. Uit de \’Analyse CO2-impact staal in de bouw\’ van advies- en ingenieursbureau LBP|SIGHT blijkt dat 50% CO2 bespaard worden als het hergebruik van staal toeneemt naar 75%.

Deelnemers bij het KDM

Bij het KDM zijn aangesloten: Koninklijke Metaalunie, FME, Koninklijke Staalfederatie, Samenwerkende Nederlandse Staalbouw, Brandveilig Bouwen Nederland, Metaal Recycling Federatie en de bedrijven Allpro, Salzgitter Mannesman Staalhandel en Tata Steel Nederland. Er is een intensieve samenwerking met de kennisinstituten Adviescentrum Metaal en Bouwen met Staal. 

Projecten en onderzoeken

Het KDM verspreidt en promoot de activiteiten en resultaten via de aangesloten bedrijven, (branche)organisaties en hun kanalen. Het KDM lanceerde in januari 2022 de website duurzamemetaalbouw.nl. Op deze website zijn diverse projecten en onderzoeken te vinden, waaronder het onderzoek \’Analyse CO2-impact staal in de bouw’

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven