Gerelateerd nieuws

Marktpartijen gezocht voor herstel 15.000 woningen

Door de gaswinning in Groningen is er, naast de versterkingsoperatie van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG), ook veel werk te doen rondom het vergoeden van schade. Dit gaat over alle soorten schade, dus van fysieke schade aan woningen tot immateriële schade. Voor de afhandeling van die schade is het Instituut Mijnbouwschade (IMG) verantwoordelijk. Bewoners en maatschappelijke organisaties vragen daarbij steeds vaker om herstel van de schade, in plaats van een financiële uitkering.

Om te voorkomen dat na herstel van schade bij toekomstige bevingen de schade weer opnieuw ontstaat, heeft het IMG de mogelijkheid gekregen om schade aan woningen zo aan te pakken dat de kans op herhaalschade behoorlijk vermindert. Dit wordt Duurzaam Herstel genoemd. Het gaat bij Duurzaam Herstel om een combinatie van het herstellen van schade én het aanpakken van de fundering, wanden en vloerverbindingen en dakconstructies van woningen.

Marktpartijen gezocht

Het IMG zoekt voor de uitvoering van Duurzaam Herstel vier markpartijen: driemaal een uitvoeringspartij die zowel onderzoek en ontwerp doet als ook de uitvoering van de maatregelen en eenmaal een partij die het bouwmanagement gaat oppakken. De omvang van de opdracht is behoorlijk: in totaal kunnen er 15.000 woningen aangepakt worden, met een maximum omvang van de opdracht voor de uitvoering van in totaal (over drie partijen) van €2,2 miljard. De looptijd is daarmee formeel niet gemaximaliseerd, maar in de procedure wordt als voorlopig uitgangspunt een periode van vijf jaar genoemd.

Concurrentiegerichte dialogen

Het IMG heeft twee concurrentiegerichte dialogen opgestart, een voor het contracteren van het bouwmanagementbureau en de ander voor het contracteren van drie uitvoeringspartijen. Bij dat laatste geeft het IMG mee dat zij een aannemers-ingenieursbureau combinatie voor zich ziet, waarbij de aannemer als penvoerder wordt verwacht, of waarbij de partij die de onderzoek- en ontwerpwerkzaamheden uitvoert onderdeel is van de uitvoerende partij danwel als onderaannemer / leverancier meegaat.

Doorlezen?

Het IMG heeft in november een marktconsultatie gehouden, het verslag daarvan is opgenomen in de aanbestedingsstukken. Meer informatie is te vinden op de publicaties op TenderNed. De termijn voor het aanmelden verstrijkt 21 maart 2023 om 10:00. Meer informatie over Uitvoering Duurzaam Herstel vind je op deze website. Meer informatie over Bouwmanagement Duurzaam Herstel is hier te vinden.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven