Gerelateerd nieuws

Leergang MKI: Aan de slag met de uitkomsten van het Betonakkoord

De Leergang MKI is de eerste uit een reeks leergangen rond het Betonakkoord, die vanaf het eerste kwartaal van 2022 worden gelanceerd en uitgevoerd. De leergang is bedoeld voor zowel volgers als koplopers en bestaat daarom uit een introductiecursus en drie verdiepingscursussen. Je kunt je voor de afzonderlijke cursussen inschrijven.

Introductiecursus
Het doel van de cursus ‘Introductie MKI’ is enerzijds het verstrekken van feitelijke kennis over MKI en anderzijds het geven van ruimte aan vraag en antwoord, discussie en het delen van oplossingen.

Verdiepingscursussen
Voor degenen die al meer zijn ingevoerd in MKI en die graag concreet aan de slag willen, biedt de Leergang MKI drie verdiepingscursussen die ingaan op het rekenen aan of met MKI. Te weten:

• Rekenen aan MKI voor producenten van beton(producten)
• MKI berekenen in de infra/GWW
• MKI berekenen in de Woning- en Utiliteitsbouw

In deze cursussen leert de cursist hoe de (reken)regels, richtlijnen en normen kunnen worden ingezet bij het maken van een MKI-berekening.
Door middel van praktische oefening en demonstratie, wordt inzicht gegeven in de beschikbare berekeningsmethodieken en -instrumenten en leert de cursist hoe deze instrumenten optimaal kunnen worden ingezet bij het verkrijgen van opdrachten.
De cursist leert op welke aspecten hij/zij kan sturen, rekeninghoudend met de afwegingen die opdrachtgevers/inkopers maken in de aanbesteding van opdrachten.
Tot slot leert de cursist hoe hij zijn berekening kan controleren en optimaliseren. 

Kom in actie, vergroot  je kennis!
Met de Leergang MKI kun je jouw kennis en inzichten rond het thema MKI verbeteren, waardoor je beter in staat bent om op de juiste wijze te anticiperen op de uitwerkingen van het Betonakkoord.

De ontwikkeling van de Leergang MKI is tot stand gekomen met medewerking van een brede vertegenwoordiging van deskundigen uit de betonsector en het uitvoeringsteam ‘Dalende MKI’. Zij spelen in veel gevallen ook een actieve rol als docent of spreker.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven