Gerelateerd nieuws

Dit is hoe we Nederland met zekerheid leefbaar maken

Met zekerheid stellen dat leefbaarheid in woonwijken een dikke duim-omhoog scoort? Dat kon niemand. Daar komt nu verandering in. Bouwende projectontwikkelaar VORM mixt wiskunde, wetenschap, gaming en het succes van digitale dating-apps in een revolutionair nieuw vastgoedconcept. Resultaat? Een methode met beproefde oplossingen hoe we Nederlandse buurten met succes leefbaar kunnen inrichten.

De vraag is: kun je leefbaarheid sturen in het ontwikkelen van een woonwijk? En hoe weet je dat zo zeker? Ja, is het antwoord. VORM levert zowel het wetenschappelijke als wiskundige bewijs in een nieuwe werkwijze met concrete tools, waar de afgelopen jaren keihard aan is gewerkt door het Rotterdamse vastgoedbedrijf. Het is voor nieuw te bouwen Nederlandse buurten en uit te breiden wijken de sleutel tot meer woongeluk en sociale cohesie en minder criminaliteit.

Kijk op de Wijk
‘Kijk op de Wijk’ noemen de conceptontwikkelaars hun nieuwe werkmethodiek. Die begint bij wetenschappelijke onderzoeken naar gedrag van mensen, gecombineerd met straatonderzoeken in woonwijken over leefbaarheid. Met de data die naar boven is gekomen, zijn door VORM leefpatronen ontwikkeld; een soort wiskundige succesformule van ideale samenstellingen van buurten in relatie tot de openbare ruimte in een wijk. De ideale samenstelling van een bestaande buurt hangt natuurlijk grotendeels af van welke mensen er wonen en wat hun voorkeuren zijn. Bij nieuwe woonwijken kunnen die ideale samenstellingen wat meer vooraf ingetekend worden, maar zijn het direct daarna ook de wensen van mensen die het verschil maken.    

Gamen zoals op de PlayStation
Om de wensen van mensen toe te voegen aan de wiskundige succesmodellen heeft VORM een game ontwikkeld voor bewoners en omwonenden. Die worden in de game baas van de eigen buurt. Zoals op de PlayStation bij het populaire spel Football Manager. Je hebt een budget, je maakt keuzes binnen het budget en bepaalt voor een groot deel zelf het beoogde succes.

In de game van VORM maken bewoners keuzes over de leefbaarheid in hun buurt. Het gaat over groenstroken, over gemeenschappelijke groentetuinen, over speelfaciliteiten, verlichting, enzovoorts. Elke keuze heeft consequenties. Zowel voor de faciliteiten in de buurt, als voor het budget dat er is voor de ruimtelijke ordening in een buurt.   

Er wordt in de game, zoals we kennen op Tinder, lustig op los geswiped, door alle mensen die meedoen in hun buurt. Alles bij elkaar opgeteld – de data uit het onderzoek, de leefpatronen en de uitkomsten van de game – geven gemeenten en projectontwikkelaars de grootste vorm van zekerheid over hoe een wijk in te delen of te vernieuwen. Een kans voor Nederland om in een tijd van de grootste bouwopgave sinds de Wederopbouw niet op onderbuikgevoel te varen, maar de juiste keuzes te maken.

Waarom is dit zo belangrijk voor Nederland?
900 duizend nieuwe woningen moeten er gebouwd worden tot 2030. Daarbij zullen bestaande wijken worden opgeknapt en klaargemaakt voor een dichtbevolkte toekomst. Nederland staat aan de vooravond van een enorme bouwopgave. En de angst leeft dat we onder hoge druk foute keuzes maken: geen kwaliteit van leven, maar kwantitatieve aantallen in wijken, met verregaande negatieve gevolgen voor heel Nederland.

Die angst is gegrond als je kijkt naar de leefbaarheid, die nu al in vooral stedelijke gebieden (in zo’n 200 bestaande wijken in Nederland) achteruit holt. De Leefbaarometer van de overheid laat dat duidelijk zien. Net zoals de Veiligheidsmonitor van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS). Het gaat onder andere over veiligheid, en het gevoel van veiligheid, over criminaliteit en eenzaamheid, die mensen ervaren. Leefbaarheid staat onder grote druk.

De aankomende jaren zullen ook politiek en marktpartijen onder grote druk staan. Kijk op de Wijk stapt af van denken-te-weten en spiegelt voor nieuwbouw en uitbreiding de grootste mate van garantie ten aanzien van leefbaarheid voor. Zo wordt het containerbegrip ‘leefbaarheid’ plots tastbaar en concreet gemaakt in een integrale buurtaanpak door VORM.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven