Kwaliteitseisen

Gerelateerd nieuws

Kwaliteitseisen voor het plaatsen van glas

Certificatie-instelling SKG-IKOB Certificatie BV heeft samen met Bouwend Nederland Vakgroep GLAS kwaliteitseisen opgesteld voor het plaatsen van glas. Deze eisen zijn bedoeld voor bedrijven zoals glaszetters, glasproducenten en glashandelaren. De keuringen worden door SKG-IKOB op de bouwplaats uitgevoerd en op basis van de resultaten wordt door Vakgroep GLAS het keurmerk Glaskeur afgegeven.

Bij het plaatsen van glas zijn de risico’s vaak onzichtbaar. Zo kan een ruit op het oog prima voldoen, maar is deze ook letselwerend? Of gaat het om een plek waar het verplicht is om veiligheidsglas te plaatsen? Tot voor kort werd hier minder kritisch naar gekeken en werd er uitgegaan van de kennis van een glaszetter.

Kwaliteitseisen

Omdat een juiste plaatsing van het goede type glas van groot belang kan zijn, heeft SKG-IKOB meegedacht over de kwaliteitseisen voor Glaskeur. In de technische commissie zaten allerlei partijen met verschillende belangen. Basis vormt een combinatie van wettelijke eisen, uit bijvoorbeeld het Bouwbesluit en bovenwettelijke eisen uit bijvoorbeeld NEN- en NPR-normen. Voorop stond om met de eisen de branche naar een gedegen kwaliteitsniveau te brengen en tegelijkertijd Glaskeur bereikbaar te maken voor grote en kleine bedrijven. Een eerlijk speelveld wordt gecreëerd voor iedereen door geen eisen te stellen die om grote investeringen vragen.

Controles

SKG-IKOB controleert bedrijven vóór afgifte van het keurmerk en daarna twee keer per jaar. Dit gebeurt onder omstandigheden die niet kunnen worden voorspeld of gemanipuleerd. Bij een plaatselijke controle van bijvoorbeeld een glasherstelbedrijf gaat een keurmeester van SKG-IKOB mee naar een willekeurige schade. Vooraf is niet duidelijk wat er wordt aangetroffen en hierdoor is geen voorbereiding mogelijk. Er wordt gekeken of alle veiligheidsvoorschriften worden gevolgd, de juiste glassoort wordt gebruikt en of de plaatsing van het glas op de juiste werkwijze is uitgevoerd. De bevindingen worden aan Bouwend Nederland Vakgroep GLAS gerapporteerd en zij bepaalt welke maatregelen (waar nodig) worden getroffen.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven