Gerelateerd nieuws

Kostenvoordeel energiezuinige woning stijgt enorm bij hogere energieprijzen

Door hogere energieprijzen is het kostenvoordeel van een energiezuinige woning recent gestegen. Dit kostenvoordeel is een van de redenen dat energiezuinige woningen al langere tijd tegen een bovengemiddelde prijs worden verkocht. Sinds de stijging van de energieprijzen is ook het prijsverschil tussen energiezuinige woningen en woningen met een hoog energieverbruik toegenomen. Een scenario-analyse van ING Research toont aan dat het kostenvoordeel van energiezuinige woningen flink kan oplopen als aardgasprijzen structureel hoog blijven. In ons hoge prijsscenario loopt de verwachte kostenbesparing voor een tussenwoning van 130m2 op naar bijna 34.000 euro. Dit is het maximale bedrag dat woningkopers vanwege lagere aardgaskosten bereid zullen zijn extra te bieden voor een energiezuinige woning. Langdurig hoge tarieven voor aardgas kunnen zo dus het prijsverschil tussen energiezuinige woningen en woningen met een hoog energieverbruik vergroten.


Kostenvoordeel energiezuinige woning loopt op
Sinds de oorlog in Oekraïne zijn de aardgastarieven fors gestegen. De consumentenprijs voor aardgas bedroeg in oktober gemiddeld zo’n 3,26 euro per m3, tegenover een jaargemiddelde van 0,77 euro in 2019. Hogere aardgasprijzen vergroten het kostenvoordeel van een energiezuinige woning. De relatieve aantrekkelijkheid van deze woningen neemt daardoor toe. Dit lijken we terug te zien in de woningprijzen. Het prijsverschil tussen energiezuinige woningen en woningen met een hoog energieverbruik is recent namelijk toegenomen.

 

Verkoopprijs energiezuinige woning bovengemiddeld
Energiezuinige woningen worden gemiddeld tegen een hogere prijs verkocht dan woningen met een hoog energieverbruik, zo blijkt uit eerdere onderzoeken van DNB (2019) en de Universiteiten van Tilburg en Maastricht (2021). Het geschatte prijsverschil varieert in deze onderzoeken van ongeveer 10.000 euro tot meer dan 50.000 euro. De verwachte besparing op energiekosten van een energiezuinige woning lijkt een belangrijke verklaring. Andere redenen waarom woningkopers meer bieden voor energiezuinige woningen zijn het extra wooncomfort van een huis zonder tocht (door goede isolatie), of omdat ze de milieu-impact van het eigen energieverbruik willen beperken.

Drie scenario’s voor verloop energieprijzen
Hoe de energieprijzen zich zullen ontwikkelen is erg onzeker. We onderzoeken daarom hoe het kostenvoordeel van energiezuinige woningen verandert in drie energieprijsscenario’s. Voor alle drie de scenario’s berekenen we de waarde van het kostenvoordeel van een energiezuinig woning ten opzichte van een woning met een hoog energieverbruik op basis van de netto contante waarde-methode. Eerst definiëren we nog wat we precies onder een energiezuinige woning verstaan.

1. Energiezuinige woning heeft een groen energielabel
Een energiezuinige woning definiëren we in onze analyse als een goed geïsoleerde woning met een A-label. Uitgangspunt is hierbij een tussenwoning – het meest voorkomende woningtype in Nederland – van 130m2. Door de goede woningisolatie verbruikt deze woning relatief weinig warmte. Het mediane aardgasverbruik van woningen met een A-label bedraagt momenteel naar schatting 7,5 m3 per vierkante meter [1]. Het jaarverbruik voor een tussenwoning van 130 m2 komt op basis hiervan dus uit op 975 m3.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven