Gerelateerd nieuws

Klimaatrobuust bouwen: de vrijblijvendheid voorbij

Gemeenten, waterschappen, provincies en marktpartijen zijn het erover eens zijn dat de opgave om klimaatbestendig te bouwen te vrijblijvend wordt ingevuld. Het is tijd om ambities een meer verplichtend karakter te geven. Richtlijnen kunnen hieraan bijdragen. Dat blijkt uit het rapport ‘Verkenningen landelijk level playing field klimaatadaptieve nieuwbouw’.

“Klimaatadaptief bouwen is geen keuze meer die vrijwillig te maken is. Die vrijblijvendheid is echt voorbij”, aldus gedeputeerde Wonen Anne Koning. “Het is nu tijd om de ambities een meer verplichtend karakter te geven. Richtlijnen kunnen hieraan bijdragen. Het rapport laat zien dat het kan.”

Het is een verkenning van de behoefte aan landelijke richtlijnen voor klimaatadaptief bouwen, die Samen Klimaatbestendig met de VNG, het IPO, de Unie van Waterschappen en de provincie Zuid-Holland heeft uitgevoerd. De uitkomsten dienen als fundament onder de landelijke maatlat voor een klimaatadaptieve gebouwde omgeving, die op dit moment vanuit de ministeries van BZK, IenW en LNV wordt ontwikkeld.

Verder komt naar voren dat er op dit moment geen eenduidige definitie van klimaatadaptief bouwen is. Daardoor ontstaan er onderling discussies over wanneer een bouwproject of gebiedsontwikkeling klimaatbestendig is. Dit kan leiden tot lastige vraagstukken rondom investeringen, financieringsvraagstukken en over de onderbouwing van de claim om klimaatrobuust te bouwen. Een landelijke richtlijn kan duidelijkheid scheppen voor de betrokken partijen.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven